Du er her:

Arranger vardebrenning for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!

Lørdag 11. mars arrangerer Naturvernforbundet i samarbeid med Folkeaksjonen og Natur og Ungdom den årlige landsomfattende vardebrenningen. Flammen skal symbolisere at faren for oljevirksomhet utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja langt fra er over, selv om områdene er fredet i inneværende stortingsperiode. Nå er valgkampen i gang og med den kampen om oljeboring i dette fantastiske området. Vi tenner varder for en oljefri fremtid.

Slik blir du med å arrangere vardebrenning!

Å tenne en varde er et symbol på at fare er på ferde. Vi vil varsle at det igjen snakkes om å åpne de verdifulle havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet. Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Folkeaksjonen med flere støttespillere krever en fortsatt oljefri fremtid for havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 

Her er en enkel oppskrift på hvordan man kan arrangere en vardebrenning. Vil du arrangere noe der du bor? Fyll ut skjemaet nederst.

Hvordan arrangere vardebrenning?

Du trenger:

-       Et sted det er trygt å tenne en varde. F.eks en fjelltopp eller en høyde.

-       Rent trevirke e.l til å brenne

-       Kamera til å ta bilder med

-       Deltagere

Lure tips:

-       Samarbeid med andre: Motstanden mot oljeboring er bred. Kontakt organisasjoner og mennesker dere vet er enige, og inviter til et felles arrangement. Naturvernforbundet samarbeider med Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og Natur og Ungdom om vardebrenning. Finn ut om de har lokallag der dere bor og ta kontakt med dem. Det er også mulig å ta kontakt med andre miljøorganisasjoner, trossamfunn, fagbevegelse og andre som støtter saken. 

-       Vær synlige i forkant, under og i etterkant av vardebrenninga: Skriv leserbrev, kontakt lokalavisa og bruk Facebook og lignende til å si ifra at dere arrangere vardebrenning. Hvis den lokale journalisten ikke kan bli med på fjelltur den dagen, send inn bildene dere tok i etterkant.

-       Ta bilder!: Det er kjempeviktig å dokumentere og vise motstanden mot oljeboring i disse havområdene.

-       Ha det praktiske i orden: Finn ut om du trenger tillatelse til å tenne varden. De fleste plasser holder det at man melder i fra om at en vardebrenning skal skje.

Hva om det ikke passer med vardebrenning der jeg bor?

-       Hvis det ikke passer med vardebrenning der du bor kan du likevel bli med å markere denne dagen. Arranger et møte, stå på stand, lag et kulturarrangement eller skriv et leserbrev. Det er også mulig med en symbolsk varde eller bygge en varde som ikke tennes. Det skal vi ha foran Stortinget i Oslo 11. mars.

Hvor skal det tennes varde?

Se oversikten over steder hvor det er planlagt vardebrenning. Det kommer stadig flere.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Audun Randen Johnson i Naturvernforbundet på 97 59 32 78 eller arj@naturvernforbundet.no

FOLKEAKSJONEN HAR OGSÅ SKJEMA. DET ER NOK Å REGISTRERE ET STED.

Påmeldingsskjema: