Du er her:

Nordmarka Krokskogen Landskapsvernområde

Fire og år og mange diskusjoner har ført frem til et nytt type verneforslag. Vi ser for oss et større landskapsvernsområde nord i Nordmarka og på Krokskogen som sikrer restaurering av borealt skogøkosystem, gjennskaper store sammenhengende skogsområder med naturpreg i Marka og samtidig gir rom for produksjon av tettvokst høykvalitetstømmer, basert på fleralderskogbruk.

NOA har utarbeidet et veldig gjennomarbeidet verneforslag for Nordmarka og Krokskogen. Dette forslaget tar inn ulike skogsinteresser, samtidig som det ønsker å gjøre det lettere for det biologiske mangfoldet.

Les hele verneforslaget her

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.04.2020