Vårt internasjonale arbeid

Naturvernforbundet arbeider i 20 land og representerer Norge i verdens største nettverk av miljøorganisasjoner, Friends of the Earth. Slik kan vi styrke andre lands miljøorganisasjoner, og selv få hjelp til å vinne gjennom i våre saker.

Naturvernforbundet har lang erfaring med internasjonalt miljøarbeid. Side 1970-tallet har vi samarbeidet med miljøbevegelse i andre land for å gjennomføre konkrete miljøprosjekter. Innsatsen har lenge vært rettet mot miljøarbeid i tidligere Sovjetunionen, men har siden utvidet seg til samarbeid med organisasjoner i flere afrikanske land og økt innsats mot internasjonale miljøforhandlinger.

Gjennom Friends of the Earth (FOE) har Naturvernforbundet samarbeidspartnere i 77 land, fem kontinenter, med organisasjoner som representerer tilsammen over 2 millioner medlemmer.

Vårt arbeid spenner seg fra deltagelse på internasjonale klimaforhandlinger til isolering av skolebygg i fjelllandsbyer i Tadjikistan. Gjennom vårt utdanningsprosjekt SPARE har vi gitt én million barn i 25 land kunnskap om klimaproblemene, og om hvordan riktig energibruk kan bidra til å løse dem. Gjennom vårt samarbeid med Regnskogfondet foreslo vi oppstart av Norges skoginitiativ, som gjorde at regjeringen i 2007 lovet 15 milliarder til bevaring av regnskogen.