– La Vinda få renne fritt

I dag møtte flere titalls personer opp foran Olje- og energidepartementet for å be om at den siste store fossen i Valdres fortsatt skal få renne fritt.

Vinda foss

Olje- og energidepartementet tar i disse dager stilling til søknaden fra Skagerak Kraft om bygging av vannkraftverk med en 3,2 kilometer lang tunnel. En gruppe fra Valdres fikk i dag legge frem sitt syn på saken for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Naturvernforbundet og Turistforeningen deltok også på møtet.  

Utbyggingsplanene har skapt stor motstand lokalt. Bare i Valdres har 1400 mennesker skrevet under på underskriftkampanjen «Aksjon Vern Vinda», 805 av dem bor i Øystre Slidre. I tillegg har en rekke natur- og friluftsorganisasjoner protestert, og Fylkesmannen i Oppland anbefaler ikke den aktuelle kraftutbyggingen.

Ragnhild Dahle fra Valdres leste dikt om Vinda foran lokalene til Olje- og energidepartementet sammen med. På bildet Fred Kuyper, Trond Vatn, Astrid Elisabet Bidner, Arne Prestegarden, Gudbrand Dahle, Ragnhild Dahle, Solveig Rydland, Nils Øveraas, Maren Esmark, Alva Oleanna Thingnes Førsund og Einar Sletten.

Biologen Geir Gaarder i Miljøfaglig utredning fant  8 rødlistearter da han undersøkte området. Han gjorde også funn som oppgraderte verdien av naturtypene langs elva. Hvis kraftverket bygges, står vi i fare for å miste alt dette.

– Det er det ville, utemmede vannet vi vil bevare. Det er ingen som blir blanke i blikket av rørgater, tørre elvebredder og minstevannføring. To av tre norske vassdrag er berørt av kraftutbygging, sju av de ti høyeste fossene våre er lagt i rør. Vinda er den siste store elva i Øystre Slidre som fortsatt får renne fritt. Ikke ta fra oss denne naturopplevelsen også. Fryden som Vinda skaper overgår alt hva som kan komme fra et kraftverk, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet