La Nedre Otta leve!

Utbygging av Nedre Otta vil ramme en av Europas beste elver for rafting og fritidsfiske, unik natur rik på både fisk og fugl, og områder med fantastiske naturopplevelser. Flere av elvas venner samlet seg for å protestere mot utbygging av elva på Ottaelvas dag.

Stort engasjement og mobilisering for Nedre Otta, elva som bringer liv til Gudbransdalen. På Ottaelvas dag (14 april) møtte et topptungt lag fra miljøorganisasjonene og padle- og rafteinteressene opp. Padledronning og NM-vinner Marian Sæther viste sin motstand mot utbyggingsplanene. Nedre Otta er nemlig padledrømmen, her får familier og barn hvert år lære seg å padle og rafte og oppleve det elvenaturen har å by på. Elva er livsnerva i dalen.

– Eg synes det er for ille å ofre elva. Det har like stor verdi å verne denne delen av friluftslivet, som det Rondane for eksempel representerer, sier Marian Sæther.

Nedre Otta er det viktigste lavlandsvassdraget i Sør-Norge. Her finnes største og mest inntakte flommarkssystemer, viktige våtmarkssystemer både for fugl og vandrende fisk, en masse av rødlistede arter som er avhengig av et fuktig miljø for å overleve, og står i fare for å forsvinne om elva blir tørrlagt. Det er også fylkets viktigste overvintringsområde for vår nasjonalfugl fossekallen. Elva er et av få uberørte strekninger som er igjen på lavlandet.

– I en situasjon hvor vi har stort kraftoverskudd, hvor strømprisene faller og vi ikke kan vise til noe klimagevinst, må Olje- og energiministeren kunne si nei til de mest konfliktfylte prosjektene, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Til og med energibransjen advarer mot ytterligere vannkraftutbygging

– Nå må vi først bruke det kraftoverskuddet vi har til å kutte klimagassutslipp. De politiske målene for utbygging av fornybar energi er ikke fulgt opp med tiltak for å redusere bruken av fossil energi. Det har medført et betydelig kraftoverskudd. Nå handler det om å ta kraften i bruk på en måte som gir positiv klimaeffekt, fastslår Oluf Ulseth direktør i Energi Norge.

Naturvernforbundet mener Olje- og energidepartementet må kunne vise at de er i stand til å ta andre samfunnshensyn enn å sikre økt kraftproduksjon.

– Her hvor en utbygging går utover natur- og friluftslivsinteresser av nasjonal kaliber, og det er allerede gitt nok konsesjoner per i dag til å oppfylle våre internasjonale mål, må Tord Lien kunne si nei.

Nedre Otta er det største vannkraftprosjektet vi har i Norge i dag, der mange samfunnsinteresser blir berørt og står i stor konflikt mot hverandre. I følge loven skal vannkraftprosjekter av så stor størrelse og konfliktnivå forelegges for Stortinget. Tord Lien har imidlertid avfeid spørsmål om Stortingsbehandling og ønsker å avgjøre saken selv. Det er over 10 år siden Stortinget behandlet sist vannkraftsak. 

– Vi mener at Nedre Otta må opp til Stortinget, her er det store konflikter der nasjonale natur- og friluftslivsverdier står i fare for å bli ødelagt. Det er hårreisende at det ikke finnes en strategi for hvordan fornybar kraft skal brukes til å erstatte fossil energi. Uten en slik strategi har utbyggingen i dag ført til kraftoverskudd, høyere energiforbruk, og den tapende part er allmenheten og naturen. Vi kan ikke tillate at naturperler som Nedre Otta blir bygget ned bare for at vi skal kunne øke sløseriet med billig strøm, sier Lars Haltbrekken.  sier Lars Haltbrekken.