Ny kamp for Gjengedalsvassdraget

Naturvernforbundet tar på nytt kampen for Naustdal – Gjengedalsområdet – et av de største og mest mangfoldige villmarksområdene som er igjen på Vestlandet, og som igjen er trua av utbygging.

Gjengedalsvassdraget natur

Gjengedalsvassdraget som ligger ved inngangen til Naustdal og Gjengedal landskapsvernområde, var truet av en stor utbygging på slutten av åttitallet. Disse planene ble etter massiv motstand skrinlagt. Men nå trues den fiskerike elva igjen. Nå er det planer om å regulere elvas kilder, Storevatnet og Dalevatnet og legge elva i rør i en strekning på 5,8 km. Fra inntaket og ned under Gjengedalsfossen vil elvestrekningen miste 80 prosent av vannet. Dette vil få dramatiske konsekvenser for både laks- og ørretstammen, fiskerne og naturverdiene som finnes i og langs elva. Det er stor motstand mot utbygging både i Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening i tillegg til de som fisker i elva.

Rik på laks og ørret
Helga 21. – 23. august arrangerte Naturvernforbundet og Forum for natur og friluftsliv et vassdragstreff i Gjengedal. Opp mot 30 personer deltok for å lære mer om det fantastiske vassdraget og gi sitt bidrag til at kraftutbyggingsplanene stanses. Deltagerne fikk sett store deler av vassdraget og satt seg grundig inn i saken.

Gjengedalsvassdraget er elva hvor du kan få ditt livs fiskeopplevelse. Elva er rik på laks og ørret. Norges Jeger- og Fiskerforbund frykter at en utbygging vil få negative konsekvenser for fisken. Naturvernforbundet har lenge arbeidet for varig vern av vassdraget. Elva er et av de mest verneverdige vassdraga i Sogn og Fjordane, men den er fortsatt ikkje sikret gjennom vern. Vassdraget er en uerstattelig del av dramatisk og vakker natur, og innbyr til et variert friluftsliv. Her er verdifulle naturmiljøer og i områdene rundt fossesprøyten er det vanlig å finne arter som er truet av utryddelse.  Elva er hjem til rovfugler, her lever fossekallen, her dykker oteren, her vaker laks og sjøørret. 

Derfor mener Naturvernforbundet at det må gjøres bedre undersøkelser av områdene nedenfor Gjengedalsfossen.

Svært verdifullt
Elvegjelet ved Gjengedalsfossen ble av forskere klassifisert som svært verdifullt. Allikevel klarte konsulentselskapet som var med på å utarbeide konsekvensanalysen for Sogn og Fjordane energi å konkludere med at det ikkje var store verdier her. Naturvernforbundet har derfor bedt Norges Vassdrags og Energidirektorat om å bestille en ny og uavhengig utredning av verdiene i elvegjelet før de behandler saken og sender sin innstilling til olje- og energiminister Tord Lien.

Naturvernforbundet vil kjempe for Gjengedalsvassdraget – vi håper du også blir med på laget.

 

Støtt Naturvernforbundets arbeid for å redde elvene