Spar de viktigste!

Med nærmere 800 vassdrag i kø for konsesjonsbehandling, er det meningsløst å ødelegge de aller mest verdifulle vi har igjen, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Nå handler det om Trongfossen i Trøndelag, Nedre Otta i Oppland og Ullsfjorden i Troms. Alle tre er eksempler på hvor galt det kan gå når vi ikke er villig til å modernisere fornybarsatsinga. Disse er satt øverst på kartet når Haltbrekken 5. nov stilte seg i spissen for regionale og lokale motstandsgrupper, lokale rafteselskap og fageksperter i møte både med statsekretær Kåre Fostervold i Olje- og energidepartementet og Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet, og Nikolai Astrup, Høyres representant i Stortingets energi- og miljøkomite.

  • Namsen er en av Norges mest gjennomregulerte elver, og den gjenværende Trongfossen er den siste i sitt slag i hele Nord-Trøndelag, sier veteranen i norsk vassdragsvern Per Flatberg.  Samtidig er dette elvestrekket hjem for den truede Namsblanken, verdens minste laks, og den mest unike bestanden av virveldyr i norsk natur. I følge forsker Ole Kristian Berg ved NTNU vil en utbygging trolig bety takk og farvel til denne enestående arten,
  • Nedre Otta er en elv fylt med fantastiske naturopplevelser, som hører til Europas beste elver for fritidsfiske og rafting. Utbygging av denne unike elva vil skade naturmangfoldet, fisket og turistlivet, og frata lokalbefolkningen et vakkert rekreasjonsområde, sier talsperson for Vern nedre Otta, Lisbeth Giverhaug.
  • Ullsfjord er et av Norges flotteste fjordlandskap, og er samtidig knyttet opp mot en eventyrlig fjellheim av isbreer, breelver og småvann. Utbyggere vil bygge ut alle de åtte vassdragene på fjordens vestside, vi har ikke råd til å miste et eneste av dem! sier Ragnhild Sandøy fra Naturvernforbundet i Troms.

Drastiske tiltak for å hindre farlige klimaendringer er nødvendig, sier Haltbrekken. Men med enkle grep og vilje til å modernisere fornybarsatsingen kan konflikter mellom naturmangfold og fornybar energi reduseres kraftig, understreker han. Departementene må se alvoret og stanse disse svært konfliktfylte prosjektene.

Foto: Naturvernforbundet, regionale og lokale motstandsgrupper, rafteselskaper og forsker fra NTNU i møte med statsekretær Kåre Fostervold i Olje- og energidepartementet og Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet, om det tre kontroversielle vannkraftsakene Trongfossen, Nedre Otta og Ullsfjord.