Vasjaelva

Vasja er ei vakker elv som renner helt urørt fra fjellet ned til Hellemofjorden, gjennom et idyllisk og variert landskap, omgitt av rik flora og samiske kulturminner.

Vasja er helt urørt av tekniske inngrep og har rik flora. Det går en sti opp langs vassdraget og inn i Sverige.

I dag er det planer om å bygge Musken kraftverk og lede vannet fra elva i en 6 kilometer lang tunnel i fjellet.

I dette området var det planer om nasjonalpark både i Norge og Sverige, for å sikre et sammenhengende verneområde.

Vasjaelva har tidligere vært vurdert for vern, og fikk da svært stor verdi. Nå er det på tide å sikre disse verdiene for ettertiden.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2018