Du er her:

Austervefsna i nordland

Vefsna-vassdraget i Nordland ble vernet i 2009. Foto: Jostein Lorås

Vernede vassdrag

Siden Naturvernforbundet startet arbeidet for vern av verdifulle vassdrag tidlig på 1900-tallet, har rundt 390 vassdrag blitt vernet mot utbygging. Her finner du en oversikt over vernede vassdrag.

Vern av vassdrag betyr at det ikke kan gis tillatelse til kraftutbygging. I tillegg ønsker Stortinget at verneverdiene i vernede vassdrag skal ivaretas mot andre inngrep enn kraftutbygging. Det ble imidlertid åpnet for en begrenset utbygging av kraftverk opp til 1 MW i vernede vassdrag i 2005. Naturvernforbundet følger disse prosjektene, og krever at vassdragenes naturverdier alltid skal prioriteres foran kraftutbygging.

Det første offentlige vernearbeidet kom først i gang på 1960-tallet, selv om Naturvernforbundet startet arbeidet for vassdragsvern alt tidlig på 1900-tallet. Fra 1973 til 2009 har 388 vassdrag blitt vernet mot utbygging, gjennom fire verneplaner for vassdrag og to suppleringer. Målet for disse var at de skulle utgjøre et representativt utsnitt av norsk vassdragsnatur.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har en oversikt over alle landets vernede vassdrag.

Her finner du et kart over vernede vassdrag i Norge.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2018

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

1 Søkkunda i Hedmark Foto Ketil Skogen
Vassdragsnatur

Elver vi ikke har råd til å miste

05.08.2013 | Sist oppdatert: 05.01.2016

Norske elver er under et stort utbyggingspress. Naturvernforbundet har samlet informasjon om de mest verneverdige elvene våre, og hva vi kan tape om alt bygges ut.

Festø
Redder elvene

Full seier for Laurdalsvassdraget

20.06.2013 | Sist oppdatert: 24.06.2013

Olje- og energidepartementet har bestemt at det likevel ikke blir kraftutbygging i Laurdalselva, etter å ha behandla en anke fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Nå jubler Naturvernforbundets aktivister.

Vorma1[1]

Solhjell må stanse raseringen av Vorma

30.08.2012 | Sist oppdatert: 18.09.2012

- Planlegging med bind for øynene. Jernbaneverket fremstår som hensynsløs i forhold til store naturverdier, sier rådgiver og marinbiolog i Naturvernforbundet Per-Erik Schulze.