Du er her:


Foto: Jarle Lunde

Verneverdige vassdrag

Naturvernforbundet har valgt ut noen av de mest verdifulle vassdragene som trenger vern og er truet av inngrep. Her kan du lese om disse vassdragene, og finne ut hva du kan bidra med i kampen for å bevare dem.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2018

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

Nedre Otta 5
NVE har gitt konsesjon

- Stort feilsteg om Nedre Otta bygges ut

25.06.2014 | Sist oppdatert: 25.06.2014

Onsdag 25. juni kom nyheten mange har fryktet: Norges Vasskraft- og energidirektorat tilrår konsesjon til Nedre Otta kraftverk. Dermed kan elva bli fattigere på fisk, naturmangfold og opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende. – Det vil være et stort feilsteg å bygge ut denne elva, mener Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet, som nå vil møte Olje- og Energiminister Tord Lien.

En samlet gjeng mot utbyyging av Vigdøla - fra både Vigdal grendalag, vernegruppa Vestsida - Vigdøla og Naturvernforbundet

Samlet for Vigdøla

20.08.2013 | Sist oppdatert: 22.08.2013

Vigdalens befolkningstall ble doblet under vassdragstreffet for Vigdøla i helgen. Både grendalaget, lokalbefolkningen, Vernegruppa vern Vestsida-Vigdøla og Naturvernforbundet, kom for å markere motstand mot utbyggingsplanene av livsnerva i dalen.

1 Søkkunda i Hedmark Foto Ketil Skogen
Vassdragsnatur

Elver vi ikke har råd til å miste

05.08.2013 | Sist oppdatert: 05.01.2016

Norske elver er under et stort utbyggingspress. Naturvernforbundet har samlet informasjon om de mest verneverdige elvene våre, og hva vi kan tape om alt bygges ut.