Foto: Alexander Hovland

Dalelva

Dalelva har et rikt biologisk mangfold, og er del av et unikt reisemål. Dalelva har alt vært utsatt for mindre inngrep, og nå truer nok en plan om utbygging naturmangfoldet i området.

Dalelva er et artsrikt vassdrag som er hjem for både hjort og villrein, fisk og andre bunndyr. Nesten 90 ulike fuglearter er registrert i området, og flere av disse er truet.

Dalelva er også en del av landskapet rundt Rullestadvannet og Rullestadjuvet, et unikt reisemål. Dalelva har alt vært utsatt for mindre inngrep, og nå truer nok en plan om utbygging naturmangfoldet i området.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2018