Du er her:


Foto: Ketil Skogen

Vassdragsnatur

Elver vi ikke har råd til å miste

Norske elver er under et stort utbyggingspress. Naturvernforbundet har samlet informasjon om de mest verneverdige elvene våre, og hva vi kan tape om alt bygges ut.

I vassdragsbrosjyren "Vill, vakker og fornybar?" kan du lese om det store presset på norsk vassdragsnatur, om hvilke verdier vi står i fare for å miste og hva vi mener er viktig å få på plass for å sikre at utbygging av fornybar energi ikke vil gå på bekostning av sårbar natur, storstilte landskap og viktige friluftsområder.

Naturvernforbundet mener regjeringen må sette i gang arbeidet med å revidere konsesjonsprosessen. Dagens system er ikke godt nok egnet til å ivareta naturverdiene i våre unike vassdrag.

Vi trenger også en ny verneplan som kan sikre våre verdifulle vassdrag. Vern er den viktigste metoden for å unngå store inngrep i sårbare naturområder, og for å bringe den unike vassdragsarven videre til kommende generasjoner.

En utdødd art er ikke fornybar, en oppdemmet dal er ikke fornybar og du kan ikke fiske eller padle i ei tørrlagt elv. Verdien av en elv må måles i mer enn kilowatt! Naturvernforbundet krever at Norge tar vare på de elvene vi har igjen, for å bevare viktige arter, vakre naturlandskap og unike turområder for generasjonene som kommer etter oss.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.01.2016