Du er her:

Ullsfjorden ved Fjerdevatnet i Riittavaggi Ritadalen, Tromsø

Ullsfjorden ved Fjerdevatnet i Riittavaggi Ritadalen, Tromsø. Foto: Ragnhild Sandøy

Ullsfjorden og Lyngen – Alpint eldorado

Disse kystalpine fjordlandskapene har en eventyrlig fjellheim av isbreer, breelver og små vann på rekke og rad. Mange av elvene på Lyngenhalvøya er alt utbygd. Nå er det planer om regulering av alle de 8 vassdragene på fjordens vestside.

Ullsfjorden er et kystalpint fjordlandskap med en fjellheim med isbreer, bre­elver og vann. Her finnes gamle samiske ferdselsveger mellom fjordene, lyngmark og alpine fjell over 1400 meter over havet.

Nå er det planer om utbygging og regulering av flere av vassdragene langs fjorden, til sammen 8 vannkraftprosjekter. Den offensive vannkraftutbyggingen vil gå utover sårbar høgfjellsnatur, og et enestående fjellandskap med nasjonale kvaliteter, i tillegg vil store villmarksområder reduseres betraktelig. Naturvernforbundet mener utbyggingen vil være i strid med Naturmangfoldloven og Stortingets målsetting om at fornybarsatsinga ikke skal gå ut over verdifulle fjordlandskap og sårbar høyfjellsnatur.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2018