Du er her:

Vervemateriell 2016

Alle lokal- og fylkeslag i Naturvernforbundet får verve- og profileringsmateriell tilsendt gratis. Bruk skjema nedenfor for å bestille materiell.

Informasjonsmateriell om Naturvernforbundet og saker vi jobber med kan være nyttig for eksempel når man står på stand, ved arrangementer og aktiviteter eller når man møter beslutningstagere.

Ta kontakt med organisasjonsavdelingen dersom det er materiell dere savner eller dere ønsker tips til verveaktiviteter.

A. Velg standard vervepakke om du ønsker tilsendt et utvalg med oppdatert vervemateriell:

  • Bunke med siste utgave(r) av medlemsbladet Natur & miljø
  • Liten bunke med verveark og svarkonvolutter
  • Liten bunke med informasjonsmateriell til kampanjen fra Naturen livsgrunnlaget vårt

 

B. Eller bestillt vervemateriell enkeltvis (sett inn antall):