Du er her:

Registrer verving

Bruk skjema nedenfor for å registrer nye medlemmer du har vervet.
Den du har vervet:Fødselsdato:
Medlemskap:

Skal nytt medlem ha giro i posten?
 

Ved familiemedlemskap: (fyll inn navn og fødselsdato).