Du er her:

  • Vest-Agder

Nyheter

Innspill til kommunedelplan for havneområde nord – Kongsgård – Vige

Intensjonen med dette omfattende reguleringsarbeidet er å utvikle ei framtidsrettet havn for Kristiansand. Høringsforslaget innebærer flytting og utvikling av kai og containerterminal til Kongsgård – Vige. Det vil legge beslag på store arealer, ca 0,5 km2 og redusere miljøkvaliteten dramatisk for tilstøtende boligområder på begge sider av Topdalsfjorden (Kongsgård – Søm). Gjennom inngrep i og tap av grøntstrukturer og ulike former for forurensing (støy, svevestøv, visuell forurensing og sannsynlig utlekking av flere former for forurensing), vil livskvaliteten for store befolkningsgrupper bli vesentlig forringet.

Vannscootere - hvor er verdikonservative høyrepolitikere ?

30.04.2017

I hele Naturvernforbundets 103 årige historie har det å beskytte natur vært organisasjonens viktige oppgave. Ofte sammen med andre organisasjoner og folkelig engasjement har vi landet over engasjert seg for å beskytte naturverdier av mange slag. I dette arbeidet har vi møtt og hatt felles interesse med verdikonservative mennesker.

Årsmøte

14.03.2017

Fylkesårsmøte, mandag 27.03. fra kl 1900 på Grønt Senter, Odderøya, Kristiansand. Vanlige årsmøtesaker. Saker til årsmøte til: pederjop@online.no innen 24.03. Enkel bevertning, velkommen !

KlimaNNV

Klimasøksmål Arktis

13.03.2017

Forsvar for klimaet eller angrep på demokratiske prosesser? Åpent møte med jurist og initiativtaker til klimasøksmålet - Mari Seilskjær på Grønt Senter, Odderøya, Kristiansand, mandag 27. mars, kl 1800.

Viser fra 1 til 4 av totalt 248 artikler