Du er her:

  • Vestfold

Tap av ville planter og pollinatorer

Sommer og sol, blomster og summing av bier. Men summingen er ikke like sterk som den var før. Pollinerende insekter er på tilbakegang. I Norge står hele 66 av våre 207 villbiearter på listen over truete arter.

At humler og andre pollinatorer som sommerfugler og biller forsvinner, skaper problemer for mange ville planter. Men også for jordbruket er det en meget alvorlig utvikling. Man regner med at 75 % av matproduksjonen i verden er avhengig av pollinatorer. Naturvernforbundet jobber derfor for at myndighetene skal iverksette tiltak som forhindrer tap av pollinatorer. Vi ønsker bl.a. at det skal bli enklere og lønnsomt for bøndene å ta vare på kulturlandskapet. Men du kan også gjøre en innsats! Du kan for eksempel plante humlevennlige blomster i haven eller lage en egen liten blomstereng. Hvis du søker på «Hjelp humler og andre pollinatorer» på Naturvernforbundets hjemmeside, (htpps://naturvernforbundet.no )  finner du gode tips til hva du kan gjøre. Også på NIBIOs hjemmeside kan du få tips om gode tiltak. 

Når sommeren er solfylt og varm kan en bolle med vann i hagen ha avgjørende betydning for insektene. Også for fugler, ekorn, pinnsvin og mange andre organismer er tilgangen til vann viktig. Et fuglebad eller en liten dam kan bli et estetisk fint innslag i hagen, men for mange av dyrene går det også bra med vann i en bolle. For å hjelpe insektene å drikke uten å drukne kan man legge steiner i vannet.

Tap av natur, klimaendringene og behovet for mer mat i verden er de største problemene verden nå står overfor. Det trengs mange og omfattende tiltak for å motvirke en uheldig utvikling. Naturvernforbundet jobber derfor for at myndighetene skal ta de riktige og store grepene. Men mange bekker små hjelper også. Når det er sommer og fint vær er det kanskje lettere å bidra i kampen mot klimaforandringene ved å sykle i stedet for å bruke bilen. Kanskje kan du også benytte tog i stedet for fly når du skal på ferie? Under pandemien lærte vi oss å leve litt langsommere, og det er kanskje ikke så dumt å gjøre, også når man har ferie?

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.06.2022

Nyheter

IMG_1175
Fastlandsforbindelsen

Hvorfor investere flere milliarder i et veianlegg som ikke treffer blink?

10.02.2018 | Sist oppdatert: 10.02.2018

Den nye fastlandsforbindelsen løser ikke utfordringene den var ment å løse. Det viser veimyndighetenes egne dokumenter. Naturvernforbundet foreslår at sykkel, gange og kollektivtrafikk prioriteres, og mener at det vil være en effektiv metode for å bedre trafikksituasjonen i Tønsbergdistriktet. Da vil de som virkelig trenger bil, få plass på de veiene vi allerede har.

Soloppgang, Jørgen Wendt
Datalagringssenter i skogen på Barkåker

Hastverk er ofte lastverk – og skograsering lite grønt

25.11.2017 | Sist oppdatert: 25.11.2017

13. september i år vedtok Bystyret at det ikke skal tas inn nye utbyggingsområder ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Samtidig viser det seg nå at ordføreren og kommuneledelsen drev hemmelig planlegging av 700 mål næringsområde i skogen på Barkåker. Hemmeligholdet skyldtes at det visstnok hastet voldsomt, samtidig som ordføreren sier i Tønsbergs Blad at behovet for datalagring «fordobler seg svært raskt». Det skulle jo tilsi at det er tid til å finne et sted som faktisk egner seg?

Tore Nysæther, portrettbilde
Mudring av sjøbunn

Kjemiske analyser uten metodekrav?

25.09.2017 | Sist oppdatert: 25.09.2017

Naturvernforbundet i Sandefjord påklager tillatelse til mudring fordi Fylkesmannen ikke setter kvalitetskrav til metoden for å analysere mudderet. Fylkesmannen forutsetter at kvaliteten er god fordi analysefirmaene har offentlig godkjenning.

Nøtterøyveien mot Kanalen 2
Bypakke Tønsberg

Rask og miljøvennlig transport i Tønsbergdistriktet!

02.02.2017 | Sist oppdatert: 31.01.2017

Satsing på miljøvennlig transport kan løse trafikkproblemene i Tønsbergdistriktet til en mye lavere pris enn bygging av nye store veier. Kollektiv, sykkel og gange kan styrke sentrumshandelen mer enn biltrafikk er i stand til. Naturvernforbundet i Vestfold og Jordvern Vestfold lanserer her sin alternative plan til Bypakke Tønsberg.

Viser fra 17 til 20 av totalt 81 artikler