Du er her:

  • Vestfold

Foto: Hans Ivar Nesse

Klimakutt lokalt

Vi står i fare for å vippe klimaet over i en tilstand som gjør det ulevelig for oss. Vestfold kan ta dette på alvor og bli et foregangsfylke som viser at miljøvennlige samfunn kan være gode å leve i. Lokalsamfunn i flere europeiske land har allerede kuttet utslippene kraftig.

Klimaforskernes konklusjoner står fast, selv om milliardindustri innen olje, kull og stål bruker store beløp på å så tvil og motarbeide tiltak for redusert energibruk. De menneskeskapte klimaendringene går langt raskere enn klimapanelet tidligere trodde, og mye tyder på at deres mest pessimistiske scenario blir oppfylt eller overoppfylt. Innen år 2100 kan den globale gjennomsnittstemperaturen ha steget 5 – 6 grader dersom vi ikke kutter utslippene svært raskt. Konsekvensene av en slik temperaturstigning kan være vanskelig å forestille seg. Voldsomt og uforutsigbart vær, mangel på mat og reint vann og langt større fare for krig er trolige konsekvenser av en slik temperaturendring.

Når alvoret er så stort, er det kjekt å vite at det er enkelt å kutte utslippene og starte en ny utvikling. Svenske Växjöhar kuttet utslippene av klimagasser med 35 %, danske Samsö er 100 % selvforsynt med fornybar energi. I den tyske byen Freiburg er det nå færre som kjører bil enn i 1982 og i sveitsiske Schaffhausen er hele sentrum stengt for biltrafikk etter en folkeavstemning. Dette er moderne, attraktive kommuner og byer, og de er langt fra de eneste gode eksemplene.

Vi arbeider for å vise fram de gode eksemplene slik at kommunene i Vestfold innen år 2020 kan kutte utslippene med minst 40 % (i forhold til nivået i 1990), og innen 2050 bortimot 100 %.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2013

Nyheter

Sykkel2
Ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg

Snakker om miljø, men planlegger for mer bilbruk

11.01.2016 | Sist oppdatert: 11.01.2016

Planarbeidet for nye transportløsninger i Tønsbergregionen er i hovedsak innrettet mot å lage nye bilveier. Samtidig er det vedtatt at planarbeidet skal føre til at all vekst i trafikken tas med sykkel og kollektivtransport. Naturvernforbundet i Vestfold peker i en uttalelse på spriket mellom konkrete planer for nye og dyre bilveier og mangel på konkrete mål for satsing på sykkel og kollektivtransport.

L1250127

Bilder fra slåttekurset på Steinkloss

17.08.2015 | Sist oppdatert: 17.08.2015

Slåttekurset på Steinkloss 4. juli var en suksess med mange interesserte deltakere fra fjern og nær og formidling fra noen av landets fremste eksperter på slåtteteknikk og kulturlandskapets botanikk. Her kan du se bilder fra kurset og allerede nå vurdere om du vil bli med på neste års kurs.

Viser fra 17 til 20 av totalt 74 artikler