Du er her:

  • Vestfold

Tap av ville planter og pollinatorer

Sommer og sol, blomster og summing av bier. Men summingen er ikke like sterk som den var før. Pollinerende insekter er på tilbakegang. I Norge står hele 66 av våre 207 villbiearter på listen over truete arter.

At humler og andre pollinatorer som sommerfugler og biller forsvinner, skaper problemer for mange ville planter. Men også for jordbruket er det en meget alvorlig utvikling. Man regner med at 75 % av matproduksjonen i verden er avhengig av pollinatorer. Naturvernforbundet jobber derfor for at myndighetene skal iverksette tiltak som forhindrer tap av pollinatorer. Vi ønsker bl.a. at det skal bli enklere og lønnsomt for bøndene å ta vare på kulturlandskapet. Men du kan også gjøre en innsats! Du kan for eksempel plante humlevennlige blomster i haven eller lage en egen liten blomstereng. Hvis du søker på «Hjelp humler og andre pollinatorer» på Naturvernforbundets hjemmeside, (htpps://naturvernforbundet.no )  finner du gode tips til hva du kan gjøre. Også på NIBIOs hjemmeside kan du få tips om gode tiltak. 

Når sommeren er solfylt og varm kan en bolle med vann i hagen ha avgjørende betydning for insektene. Også for fugler, ekorn, pinnsvin og mange andre organismer er tilgangen til vann viktig. Et fuglebad eller en liten dam kan bli et estetisk fint innslag i hagen, men for mange av dyrene går det også bra med vann i en bolle. For å hjelpe insektene å drikke uten å drukne kan man legge steiner i vannet.

Tap av natur, klimaendringene og behovet for mer mat i verden er de største problemene verden nå står overfor. Det trengs mange og omfattende tiltak for å motvirke en uheldig utvikling. Naturvernforbundet jobber derfor for at myndighetene skal ta de riktige og store grepene. Men mange bekker små hjelper også. Når det er sommer og fint vær er det kanskje lettere å bidra i kampen mot klimaforandringene ved å sykle i stedet for å bruke bilen. Kanskje kan du også benytte tog i stedet for fly når du skal på ferie? Under pandemien lærte vi oss å leve litt langsommere, og det er kanskje ikke så dumt å gjøre, også når man har ferie?

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.06.2022

Nyheter

Sykkel2
Ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg

Snakker om miljø, men planlegger for mer bilbruk

11.01.2016 | Sist oppdatert: 11.01.2016

Planarbeidet for nye transportløsninger i Tønsbergregionen er i hovedsak innrettet mot å lage nye bilveier. Samtidig er det vedtatt at planarbeidet skal føre til at all vekst i trafikken tas med sykkel og kollektivtransport. Naturvernforbundet i Vestfold peker i en uttalelse på spriket mellom konkrete planer for nye og dyre bilveier og mangel på konkrete mål for satsing på sykkel og kollektivtransport.

L1250127

Bilder fra slåttekurset på Steinkloss

17.08.2015 | Sist oppdatert: 17.08.2015

Slåttekurset på Steinkloss 4. juli var en suksess med mange interesserte deltakere fra fjern og nær og formidling fra noen av landets fremste eksperter på slåtteteknikk og kulturlandskapets botanikk. Her kan du se bilder fra kurset og allerede nå vurdere om du vil bli med på neste års kurs.

Sykkel2
Naturlig onsdag 6. mai

Sykkel og buss er den mest effektive og mest lønsomme løsningen på trafikkproblemene i Tønsberg!

04.05.2015 | Sist oppdatert: 04.05.2015

Et effektivt og lønnsomt transportsystem i Tønsberg gir ikke mer plass til bilene, verken gjennom byen eller utenom byen! Løsningen på byens transportproblemer er å erstatte en del av biltrafikken med buss og sykkel og slik frigjøre plass på veiene til de som trenger bil. I følge nye forskningsrapporter er satsing på bil svært dyrt mens nytteverdien av å bygge ut sammenhengende gang- og sykkelveier i byene er minst 4 - 5 ganger så stor som kostnadene.

Viser fra 25 til 28 av totalt 81 artikler