Du er her:

  • Vestfold

Foto: Hans Ivar Nesse

Klimakutt lokalt

Vi står i fare for å vippe klimaet over i en tilstand som gjør det ulevelig for oss. Vestfold kan ta dette på alvor og bli et foregangsfylke som viser at miljøvennlige samfunn kan være gode å leve i. Lokalsamfunn i flere europeiske land har allerede kuttet utslippene kraftig.

Klimaforskernes konklusjoner står fast, selv om milliardindustri innen olje, kull og stål bruker store beløp på å så tvil og motarbeide tiltak for redusert energibruk. De menneskeskapte klimaendringene går langt raskere enn klimapanelet tidligere trodde, og mye tyder på at deres mest pessimistiske scenario blir oppfylt eller overoppfylt. Innen år 2100 kan den globale gjennomsnittstemperaturen ha steget 5 – 6 grader dersom vi ikke kutter utslippene svært raskt. Konsekvensene av en slik temperaturstigning kan være vanskelig å forestille seg. Voldsomt og uforutsigbart vær, mangel på mat og reint vann og langt større fare for krig er trolige konsekvenser av en slik temperaturendring.

Når alvoret er så stort, er det kjekt å vite at det er enkelt å kutte utslippene og starte en ny utvikling. Svenske Växjöhar kuttet utslippene av klimagasser med 35 %, danske Samsö er 100 % selvforsynt med fornybar energi. I den tyske byen Freiburg er det nå færre som kjører bil enn i 1982 og i sveitsiske Schaffhausen er hele sentrum stengt for biltrafikk etter en folkeavstemning. Dette er moderne, attraktive kommuner og byer, og de er langt fra de eneste gode eksemplene.

Vi arbeider for å vise fram de gode eksemplene slik at kommunene i Vestfold innen år 2020 kan kutte utslippene med minst 40 % (i forhold til nivået i 1990), og innen 2050 bortimot 100 %.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2013

Nyheter

DSCN3416

Norsk og internasjonalt landbruk: Miljøversting eller miljøvennlig idyll?

05.01.2015 | Sist oppdatert: 05.01.2015

Nesten 900 millioner mennesker sulter. Samtidig er store deler av landbruket en viktig årsak til forurensning av vann, utslipp av klimagasser og tap av arter. I mange tilfeller drives landbruket slik at jorda og næringsstoffene forsvinner med regn og vind, og muligheten til å dyrke nok mat minker år for år. Bonden kan påvirke dette i varierende grad, men er i stor grad prisgitt norsk og internasjonal politikk. Hvordan påvirker norsk og internasjonal landbruks- og handelspolitikk muligheten til å mette alle nå og i framtiden, og hvordan kan landbruket samtidig bli sunnere og mer miljøvennlig?

Oslo gate med mye trafikk
Naturlig onsdag

Kan køene i Tønsberg sykles vekk? Åpent møte 3. desember.

24.11.2014 | Sist oppdatert: 01.12.2014

Kan vi fjerne køene i Tønsberg? Kan vi samtidig redusere klimagassutslippene? Hvilke muligheter gir KVUen og bymiljøavtalene? Hvordan følges konseptvalgutredningen for Tønsberg opp? Kan Tønsberg bli en miljøvennlig by med god framkommelighet? Hvilken rolle har sykkelen i å løse trafikkutfordringene?

Faksimile fra Tønsbergs blad 26
Flere passasjerer på jernbanen er ikke lik mindre biltrafikk

Når staten bruker milliarder på jernbane, må lokalpolitikerne sørge for at biltrafikken går ned!

07.10.2014 | Sist oppdatert: 07.10.2014

Staten vil bruke milliarder på å bygge ut jernbanen gjennom Vestfold. Da må vi forvente at lokalpolitikerne følger opp og innfører virkemidler som sørger for redusert biltrafikk. Analyser viser at en full utbygging av Vestfoldbanen bare vil dempe veksten i biltrafikken litt dersom det ikke innføres tiltak for å redusere biltrafikken. Lederen i Tønsbergs blad mener slike "straffetiltak" er unødvendig og vil skade handelen i sentrum. Naturvernforbundet har forsøkt å få inn en aktuell kommentar i Tønsbergs blad for å forklare våre synspunkt, men artikkelen er betydelig forkortet og plassert som leserinnlegg. Hele artikkelen kan leses her.

Viser fra 25 til 28 av totalt 74 artikler