Du er her:

  • Vestfold

Foto: Hans Ivar Nesse

Klimakutt lokalt

Vi står i fare for å vippe klimaet over i en tilstand som gjør det ulevelig for oss. Vestfold kan ta dette på alvor og bli et foregangsfylke som viser at miljøvennlige samfunn kan være gode å leve i. Lokalsamfunn i flere europeiske land har allerede kuttet utslippene kraftig.

Klimaforskernes konklusjoner står fast, selv om milliardindustri innen olje, kull og stål bruker store beløp på å så tvil og motarbeide tiltak for redusert energibruk. De menneskeskapte klimaendringene går langt raskere enn klimapanelet tidligere trodde, og mye tyder på at deres mest pessimistiske scenario blir oppfylt eller overoppfylt. Innen år 2100 kan den globale gjennomsnittstemperaturen ha steget 5 – 6 grader dersom vi ikke kutter utslippene svært raskt. Konsekvensene av en slik temperaturstigning kan være vanskelig å forestille seg. Voldsomt og uforutsigbart vær, mangel på mat og reint vann og langt større fare for krig er trolige konsekvenser av en slik temperaturendring.

Når alvoret er så stort, er det kjekt å vite at det er enkelt å kutte utslippene og starte en ny utvikling. Svenske Växjöhar kuttet utslippene av klimagasser med 35 %, danske Samsö er 100 % selvforsynt med fornybar energi. I den tyske byen Freiburg er det nå færre som kjører bil enn i 1982 og i sveitsiske Schaffhausen er hele sentrum stengt for biltrafikk etter en folkeavstemning. Dette er moderne, attraktive kommuner og byer, og de er langt fra de eneste gode eksemplene.

Vi arbeider for å vise fram de gode eksemplene slik at kommunene i Vestfold innen år 2020 kan kutte utslippene med minst 40 % (i forhold til nivået i 1990), og innen 2050 bortimot 100 %.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2013

Nyheter

Trafikk
Sats på jernbane i stedet for mer biltrafikk

Sats på jernbanen, ikke i tillegg til motorveier, men i stedet for!

22.09.2014 | Sist oppdatert: 22.09.2014

I Vestfold er det enighet om å satse på jernbanen. Der stopper enigheten, for mens de fleste politiske partiene vil ha breiere og raskere veier, helst før jernbanen bygges ut, vil Naturvernforbundet at det skal satses tungt på jernbanen, ikke på veiene. Onsdag 24. september deltar Naturvernforbundets samferdselsekspert i samtale med fylkesordfører Per-Eivind Johansen på Norsk jernbaneklubbs medlemsmøte.

Ljå og engnellik

Gjengroinga skyldes opphør av beite og slått, ikke klimaendringer!

08.09.2014 | Sist oppdatert: 08.09.2014

I lederartikkelen i Tønsbergs Blad 8. august 2014 tar man opp problemet med gjengroingen av det norske kulturlandskapet. Man understreker at gjengroingen truer viktige naturverdier, som har stor betydning ikke minst for hytteeiere og for reiselivet. I lederartikkelen stilles det også spørsmål om hvilken betydning nedleggelser i landbruket har for gjengroingen. Man mener at klimaendringer er en like nærliggende forklaring.

Ung kornåker
Landbrukspolitikk

Insektenes pollinering er verdt 1200 milliarder kroner, men regjeringen ødelegger for insektene

26.08.2014 | Sist oppdatert: 26.08.2014

Den økonomiske verdien av isektenes pollinering er på verdensbasis anslått til 1200 milliarder kroner. Manglende pollinering er nå et stort problem mange steder og skyldes blant annet økt intensivering av jordbruksdriften og forandringer i kulturladskapet. Regjeringens landbrukspolitikk truer det biologiske mangfoldet i landskapet og dermed også verdiskapningen som insektene gir oss helt gratis.

Trafikk
KVU for trafikk i Tønsbergområdet

For ringvei, men forutsetter mer plass til buss og sykkel, mindre til bil

30.04.2014 | Sist oppdatert: 30.04.2014

Naturvernforbundet i Vestfold sendte i dag Vegvesenet sin høringsuttalelse til konseptvalgutredningen for Tønsbergområdet. Fylkeslaget støtter Vegvesenets konklusjon om at ringveikonseptet er best for miljøet og for framkommeligheten for alle, men forutsetter at den samlede plassen til bil i Tønsbergområdet ikke øker med ny forbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy.

Viser fra 29 til 32 av totalt 74 artikler