Du er her:

  • Vestfold

Tap av ville planter og pollinatorer

Sommer og sol, blomster og summing av bier. Men summingen er ikke like sterk som den var før. Pollinerende insekter er på tilbakegang. I Norge står hele 66 av våre 207 villbiearter på listen over truete arter.

At humler og andre pollinatorer som sommerfugler og biller forsvinner, skaper problemer for mange ville planter. Men også for jordbruket er det en meget alvorlig utvikling. Man regner med at 75 % av matproduksjonen i verden er avhengig av pollinatorer. Naturvernforbundet jobber derfor for at myndighetene skal iverksette tiltak som forhindrer tap av pollinatorer. Vi ønsker bl.a. at det skal bli enklere og lønnsomt for bøndene å ta vare på kulturlandskapet. Men du kan også gjøre en innsats! Du kan for eksempel plante humlevennlige blomster i haven eller lage en egen liten blomstereng. Hvis du søker på «Hjelp humler og andre pollinatorer» på Naturvernforbundets hjemmeside, (htpps://naturvernforbundet.no )  finner du gode tips til hva du kan gjøre. Også på NIBIOs hjemmeside kan du få tips om gode tiltak. 

Når sommeren er solfylt og varm kan en bolle med vann i hagen ha avgjørende betydning for insektene. Også for fugler, ekorn, pinnsvin og mange andre organismer er tilgangen til vann viktig. Et fuglebad eller en liten dam kan bli et estetisk fint innslag i hagen, men for mange av dyrene går det også bra med vann i en bolle. For å hjelpe insektene å drikke uten å drukne kan man legge steiner i vannet.

Tap av natur, klimaendringene og behovet for mer mat i verden er de største problemene verden nå står overfor. Det trengs mange og omfattende tiltak for å motvirke en uheldig utvikling. Naturvernforbundet jobber derfor for at myndighetene skal ta de riktige og store grepene. Men mange bekker små hjelper også. Når det er sommer og fint vær er det kanskje lettere å bidra i kampen mot klimaforandringene ved å sykle i stedet for å bruke bilen. Kanskje kan du også benytte tog i stedet for fly når du skal på ferie? Under pandemien lærte vi oss å leve litt langsommere, og det er kanskje ikke så dumt å gjøre, også når man har ferie?

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.06.2022

Nyheter

Ta foto-0018
Naturlig onsdag 8. april

Horten Moss: Ja til elektrisk ferje, nei til miljøfiendtlig bru!

30.03.2015 | Sist oppdatert: 03.04.2015

Myndighetene må sette mye strengere miljøkrav til ferjesambandet Horten - Moss. I Sogn settes verdens første elektriske ferje i drift i år på grunn av strenge miljøkrav. Hvorfor settes ikke like strenge miljøkrav på Norges mest trafikkerte ferjesamband?

Tore Nysæther, portrett
Kronikk i Sandefjords blad, skrevet av Tore Nysæther, leder av Naturvernforbundet i Sandefjord:

BF er betalt for at gruveplanene til Kodal Minerals skal bli gjennomført

30.03.2015 | Sist oppdatert: 30.03.2015

I et leserinnlegg i Sandefjords Blad 18. mars kommer daglig leder hos Bergfald Miljørådgivere as (BF), Hanna Marcussen, med en kommentar til at jeg tviler på deres nøytralitet når det gjelder utbygging av en eventuell fosfatgruve i Kodal. Min skepsis til miljørådgiveres nøytralitet er fortsatt stor.

Gruveindustri i Kodal og Kvelde

Forventer grundige utredninger av alle alternativ

02.03.2015 | Sist oppdatert: 02.03.2015

Naturvernforbundet i Vestfold mener alle alternative måter å drive gruve på må utredes. Hittil har selskapet som ønsker å utvinne fosfat i Andersbonn kun omtalt en metode; dagbrudd med store sedimentasjonsdammer. Det er den billigste metoden, men neppe den mest miljøvennlige. I EU er en ny norm for gruveindustri som forbyr dagbrudd under vurdering.

DSCN3416

Norsk og internasjonalt landbruk: Miljøversting eller miljøvennlig idyll?

05.01.2015 | Sist oppdatert: 05.01.2015

Nesten 900 millioner mennesker sulter. Samtidig er store deler av landbruket en viktig årsak til forurensning av vann, utslipp av klimagasser og tap av arter. I mange tilfeller drives landbruket slik at jorda og næringsstoffene forsvinner med regn og vind, og muligheten til å dyrke nok mat minker år for år. Bonden kan påvirke dette i varierende grad, men er i stor grad prisgitt norsk og internasjonal politikk. Hvordan påvirker norsk og internasjonal landbruks- og handelspolitikk muligheten til å mette alle nå og i framtiden, og hvordan kan landbruket samtidig bli sunnere og mer miljøvennlig?

Viser fra 29 til 32 av totalt 81 artikler