Du er her:

  • Vestfold

Foto: Hans Ivar Nesse

Klimakutt lokalt

Vi står i fare for å vippe klimaet over i en tilstand som gjør det ulevelig for oss. Vestfold kan ta dette på alvor og bli et foregangsfylke som viser at miljøvennlige samfunn kan være gode å leve i. Lokalsamfunn i flere europeiske land har allerede kuttet utslippene kraftig.

Klimaforskernes konklusjoner står fast, selv om milliardindustri innen olje, kull og stål bruker store beløp på å så tvil og motarbeide tiltak for redusert energibruk. De menneskeskapte klimaendringene går langt raskere enn klimapanelet tidligere trodde, og mye tyder på at deres mest pessimistiske scenario blir oppfylt eller overoppfylt. Innen år 2100 kan den globale gjennomsnittstemperaturen ha steget 5 – 6 grader dersom vi ikke kutter utslippene svært raskt. Konsekvensene av en slik temperaturstigning kan være vanskelig å forestille seg. Voldsomt og uforutsigbart vær, mangel på mat og reint vann og langt større fare for krig er trolige konsekvenser av en slik temperaturendring.

Når alvoret er så stort, er det kjekt å vite at det er enkelt å kutte utslippene og starte en ny utvikling. Svenske Växjöhar kuttet utslippene av klimagasser med 35 %, danske Samsö er 100 % selvforsynt med fornybar energi. I den tyske byen Freiburg er det nå færre som kjører bil enn i 1982 og i sveitsiske Schaffhausen er hele sentrum stengt for biltrafikk etter en folkeavstemning. Dette er moderne, attraktive kommuner og byer, og de er langt fra de eneste gode eksemplene.

Vi arbeider for å vise fram de gode eksemplene slik at kommunene i Vestfold innen år 2020 kan kutte utslippene med minst 40 % (i forhold til nivået i 1990), og innen 2050 bortimot 100 %.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2013

Nyheter

Risøybukta, foto Anders Mæland

Restaurer Risøybukta, ikke ødelegg den!

12.07.2018 | Sist oppdatert: 12.07.2018

Det er startet arbeid med reguleringsplan for Risøybukta for å legge til rette for boliger og kyststi. Naturvernforbundet frykter at fuglelivet i strandsonen skal bli utsatt for enda mer forstyrrelse og foreslår at kommunen restaurerer bukta i stedet for å ødelegge den. Lokallaget har levert en høringsuttalelse til kommunen og oppfordrer alle til å engasjere seg i saken.

Tordenskyer

Datalagringssenter avgir enorme mengder varme.

21.06.2018 | Sist oppdatert: 21.06.2018

Det spesielle med et datalagringssenter, er at det slipper ut kolossale mengder varme. Senteret på Stokkemyra i Sandefjord kommune skal forsynes med elektrisitet via tre-fire høyspentlinjer, og fullt utbygd skal senteret bruke 120 millioner watt. Dette er opplysninger fra sakspapirene. I sakspapirene opplyses det også at det blir mye spillvarme, men det blir ikke opplyst om hvor mye varme som blir avgitt. Det har ikke Statkraft regnet ut.

Kanalen
Bypakka Tønsbergregionen

Bilvei til milliarder får flere til å sykle?

28.05.2018 | Sist oppdatert: 28.05.2018

Vegvesenet presenterer Bypakka gjennom dyre reklamefilmer som viser glade syklister i et grønt og idyllisk bymiljø. Og slik var målet med Bypakka. Men konsekvensutredningene slår fast at målene ikke nås.

Strandrydding-fullscreen

Godt besøkt strandryddedag

24.05.2018 | Sist oppdatert: 24.05.2018

Lokallaget for Tønsberg og Færder gjennomførte en vellykket strandryddedag på Hvasser 5. mai.

Viser fra 5 til 8 av totalt 74 artikler