Du er her:

  • Vestfold

Foto: Hans Ivar Nesse

Klimakutt lokalt

Vi står i fare for å vippe klimaet over i en tilstand som gjør det ulevelig for oss. Vestfold kan ta dette på alvor og bli et foregangsfylke som viser at miljøvennlige samfunn kan være gode å leve i. Lokalsamfunn i flere europeiske land har allerede kuttet utslippene kraftig.

Klimaforskernes konklusjoner står fast, selv om milliardindustri innen olje, kull og stål bruker store beløp på å så tvil og motarbeide tiltak for redusert energibruk. De menneskeskapte klimaendringene går langt raskere enn klimapanelet tidligere trodde, og mye tyder på at deres mest pessimistiske scenario blir oppfylt eller overoppfylt. Innen år 2100 kan den globale gjennomsnittstemperaturen ha steget 5 – 6 grader dersom vi ikke kutter utslippene svært raskt. Konsekvensene av en slik temperaturstigning kan være vanskelig å forestille seg. Voldsomt og uforutsigbart vær, mangel på mat og reint vann og langt større fare for krig er trolige konsekvenser av en slik temperaturendring.

Når alvoret er så stort, er det kjekt å vite at det er enkelt å kutte utslippene og starte en ny utvikling. Svenske Växjöhar kuttet utslippene av klimagasser med 35 %, danske Samsö er 100 % selvforsynt med fornybar energi. I den tyske byen Freiburg er det nå færre som kjører bil enn i 1982 og i sveitsiske Schaffhausen er hele sentrum stengt for biltrafikk etter en folkeavstemning. Dette er moderne, attraktive kommuner og byer, og de er langt fra de eneste gode eksemplene.

Vi arbeider for å vise fram de gode eksemplene slik at kommunene i Vestfold innen år 2020 kan kutte utslippene med minst 40 % (i forhold til nivået i 1990), og innen 2050 bortimot 100 %.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2013

Nyheter

Ung kornåker

Fylkeskommunen: Flotte ord, men virkemidlene er milevis fra målet!

09.05.2012 | Sist oppdatert: 09.05.2012

Naturvernforbundet i Vestfold peker i sin høringsuttalelse på at «regional plan for bærekraftig arealpolitikk» er full av ordet "bør", mens ordet "skal" glimrer med sitt fravær. Planen er med andre ord en velmenende retningslinje som både kommunene og fylkeskommunens politikere lett kan se bort fra når interessemotsetningene melder seg.

Traseer gjennom Horten

Ny jernbane mellom Nykirke og Barkåker: Skoppum Vest er best!

28.03.2012 | Sist oppdatert: 28.03.2012

Naturvernforbundet i Horten og Naturvernforbundet i Vestfold har konkludert med hvilken trase den nye dobbeltsporede jernbanen bør følge på strekningen Nykirke - Barkåker. Traseen som kalles Skoppum Vest gir minst tap av matjord og biologisk mangfold og har mindre negative konsekvenser for landskapet enn de to alternative traseene. En stasjon vest for Skoppum har dessuten et stort kundegrunnlag.

Frosk

Er bryggene og plenene i strandsonen lovlig etablert?

01.02.2012 | Sist oppdatert: 01.02.2012

Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet stiller spørsmål ved lovligheten av private brygger og plener i strandsonen i Ekenessundet på Nøtterøy. Hele sundet er kartlagt som viktige beiteområder for våtmarksfugl og oppvekstområder for fisk og mye av kantsonen er i kommuneplan og reguleringsplan avsatt til landbruk. Likevel er det i nyere tid etablert både brygge og privat hage i denne sonen.

Viser fra 41 til 44 av totalt 74 artikler