Du er her:

HENSTILLING TIL KOMMUNEPOLITIKERE

Ta barn og unges engasjement for natur og miljø på alvor

 

Tegningen "VI MÅ TENKE PÅ DE SMÅ, FOR FRAMTIDA BEGYNNER NÅ!" ble laget av tiåringen Marte Bøe Andersen i Sandes til Statoils tegnekonkurranse i 1992 hvor temaet var «Natur og Miljø». Det oppbevares i Det internasjonale barnekunstmuseet i Oslo.

Hvilke tanker gjør vi oss når vi ser dette i dag, i 2021, nesten 30 år etter at det ble laget?

Hvor mye søppel har havnet i naturen siden den gang, hvor mye skog og fjell og strandsone er nedbygget, hvor mange plante- og dyrearter er utryddet eller har fått dårligere vekstvilkår? Har vannet blitt friskere, har lufta blitt renere, har livet blitt bedre for små og store, planter og dyr og mennesker enn det var for 30 år siden? 

Vi har blitt flinkere til å rydde søppel, men tømmer samtidig mer ut i naturen enn noen sinne. Vi har blitt flinkere til å sykle og gå, men utslippene våre er likevel faretruende høye.

Vi har blitt flinkere til å snakke om å ta vare på naturen, men spiser allikevel mer og mer av den, til skade for oss alle sammen. Det er disse selvmotsigelsene mange unge i dag konfronterer den voksne verden med, og med full rett – de leverer sine kloke og positive innspill til tegnekonkurranser arrangert av Statoil, havner på Barnekunstmuseet, og så sier vi takk til deg, barn. 

Image

Eller som Erna Solberg sa når hun inviterte streikende skolebarn til statsministerkontoret: «Hjelp de voksne med å plukke søppel, barn.» Selv om barna faktisk spurte henne om Equinors framtid…

---

Oslofjorden. Vår alles Oslofjord som siden tidenes morgen har vært matkilde og skjønnhet, det store havet vårt og rekreasjon. Og som i alt for mange år har vært søppeldynga som kunne ta i mot alt helt til det nådde grensen.

Den er nå i en slik forfatning at en stor innsats må til for å gi den tilbake den vegetasjon og det dyreliv som har blitt borte. Og her burde Horten med sin kystlinje og sin forskerekspertise, sin gode beliggenhet og sine lokaliseringsmuligheter kunne etablere selve senteret for fjordens tilfriskning. Og selv være foregangskommune i utslippsreduksjon fra husholdninger, landbruk og plastbaner, foregangskommune i bevaring og restaurering av natur,  foregangskommune i engasjering av og støtte til barn og unge med nettopp dette for øyet – å gi alt levende et bedre liv til minst mulig kostnad for naturen.

Da vil de unge via barnehager og skoler, Miljøagenter og Natur og ungdom, de politiske partienes ungdomsorganisasjoner få et medeierskap til senteret, oppleve at deres arbeide og deres meninger blir tatt alvorlig, og, aller viktigst: da vil en Marte som tegner en tegning i 2026 til Oslofjordsenteret i Horten være like stolt i 2056.

Og med god grunn – fordi hennes innsats betydde noe!

 

Naturvernforbundet i Horten, Einar Winther, Åsgårdstrand 20. mai 2021

 

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.05.2021