Du er her:

Kontakt Naturvernforbundet i Vestfold

 
E-post: vestfold@naturvernforbundet.no
     

Leder
Christopher Gallaher; cga@live.no, 918 09 890

Styremedlemmer
Ann Norderhaug; ann.nord@online.no, 906 92 976 Fagfelt/interessefelt: Kulturlandskap, og kulturmarkenes betydning for biologisk mangfold og klima.

Helge Pedersen; helgepeder@yahoo.no, 959 21 740

Espen Backe; ebacke@online.no, 992 03 803

Johanne Tangen Bakkehaug; johtbak@gmail.com 

Varamedlemmer
Brith Larsen, brilarng@gmail.com, 979 46 624 Fagfelt/interessefelt: Marin forsøpling

Øyvind Johnsen, oyvindjohnsen12@gmail.com  Fagfelt/interessefelt: Klima og klimpapolitikk 

Fylkessekretær: Eli Birkeland eb@naturvernforbundet.no (i permisjon fra juli til april 2023)
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.06.2022