Du er her:

Humle

Når skal Tønsberg kommune forstå at skogen er en viktig del av livsgrunnlaget for menneskene? Humle fotografert i planområdet for datalageret. Foto: Jørgen Wendt.

Datalager på Barkåker?

Grønn varme til kråka?

Er det miljøvennlig å bruke norsk vannkraft til drift av datalager. Ja, men når datalageret plasseres på et sted hvor det ikke er mulig å bruke overskuddsvarmen, snakker vi om storstilt sløsing av energi. Og når Tønsberg kommune i tillegg foreslår å legge datalageret i sitt viktigste friluftsområde, er det umulig å kalle det grønt! I høringsuttalelsen vi nettopp har levert, ber vi om grundige utredninger av dette og flere andre tema.

Selv om strømmen er aldri så fornybar blir det ikke grønt å sløse med den! Dersom industri med stort varmeoverskudd skal kunne skilte med grønnfarge, må den ligge et sted hvor overskuddsvarmen kan utnyttes. Det er ingen store varmemottakere i regningssvarende avstand. Det snakkes om energimengder på 200 til 400 MW, nok til å forsyne en middels stor by med varme. Er det grønt å legge slikt på Barkåker selv om krafta er fornybar? Vi er avgjort ikke enig i det!

Skogen i Vestfold fanger hvert år klimagasser i like stor mengde som halvparten av det årlige utslippet fra industri, transport og privat oppvarming i fylket. I tillegg inneholder skogbunnen i norsk skog enorme mengder lagret karbon som ved nedbygging frigjøres som CO2. Tønsberg kommune har derfor skrevet i forslaget til klimaplan, som var på høring i høst, at skog og jord ikke bør bygges ned. I den kommunale planstrategien, som ligger til grunn for all kommunal planlegging, står det også at bevisst areal- og transportplanlegging er viktig for å redusere klimagassutslippene. Hvor ble det av bevisstheten til Tønsberg kommune i denne saken?

Hele høringsuttalelsen vår kan du lese her.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.02.2018