Du er her:

Soloppgang, datalager, skog, friluftsliv

Fra området ordføreren vil bygge ned. Foto: Jørgen Wendt.

Datalagringssenter i skogen på Barkåker

Hastverk er ofte lastverk – og skograsering lite grønt

13. september i år vedtok Bystyret at det ikke skal tas inn nye utbyggingsområder ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Samtidig viser det seg nå at ordføreren og kommuneledelsen drev hemmelig planlegging av 700 mål næringsområde i skogen på Barkåker. Hemmeligholdet skyldtes at det visstnok hastet voldsomt, samtidig som ordføreren sier i Tønsbergs Blad at behovet for datalagring «fordobler seg svært raskt». Det skulle jo tilsi at det er tid til å finne et sted som faktisk egner seg?

Grønn datalagring?
Datalagringsfirmaene ønsker å bygge datalager i Norge for å kunne bruke norsk vannkraft og dermed framstå som grønne. Men er det grønt å bygge ned 700 mål produktiv skog midt i hjertet av et viktig turområde? Det er omtrent halvparten av turområdet til Barkåker! I øst kommer nytt dobbeltspor, og i vest ligger E 18. Bare randsoner blir igjen.

Karbonlager
Skogen i Vestfold fanger hvert år klimagasser i like stor mengde som halvparten av det årlige utslippet fra industri, transport og privat oppvarming i fylket. I tillegg inneholder og skogbunnen i norsk skog enorme mengder lagret karbon som ved nedbygging frigjøres som CO2. Tønsberg kommune har derfor skrevet i sin klimaplan, som nå er på høring, at skog og jord ikke bør bygges ned. Og i den kommunale planstrategien, som ligger til grunn for all kommunal planlegging, står det at bevisst areal- og transportplanlegging er viktig for å redusere klimagassutslippene. Hvor ble det av bevisstheten i dette hastverket?

Varme til kråka
Dersom industri med stort varmeoverskudd skal kunne skilte med grønnfarge, må den ligge et sted hvor varmen kan utnyttes. Det er ingen store varmemottakere i regningssvarende avstand.

Er helse mindre viktig enn arbeidsplasser?
Befolkningen på Barkåker har skogen nord for sentrum som sitt viktigste område for rekreasjon og trening. Godt brukte stier og løyper på kryss og tvers vitner om ivrig bruk. Skogen inneholder bringebærsteder og soppsteder, bålplasser, utsiktspunkter og idylliske steder å slå opp telt. Her kan man bli glad i natur. Skogen er stor nok til å gi ro i sjela og ligger så nær bebyggelsen at barn og voksne i ulik form kan gå til den på egne bein.

Idrettshøgskolen har dokumentert at skog og mark er mye viktigere for folks helse og trivsel enn både idrettshaller og treningssenter. Å gå tur i skog og mark er den desidert mest populære og den viktigste formen for trening.

Nødvendig utredning?
Ordfører og politikere, den 6. desember skal dere behandle spørsmålet om datalageret skal utredes i kommuneplanprosessen.

Å gjemme seg bak en utredning kan være behagelig for å dempe motstand. Men dere har nok informasjon til å kunne velge nå! Kombinasjonen av næringsområde og skog er en umulighet. Det behøver dere ikke bruke penger for å finne ut! For miljøet og folkehelsas skyld, men også kommunens troverdighet, håper vi dere er tro mot egne planer og derfor stemmer nei til en «utredning» av dette næringsområdet!

Ikke grønt stempel!
Dere i datalagringsfirmaet som ønsker å bygge her, hvem dere enn er (for det har vi ennå ikke fått høre), dere skal vite at vi kommer til å spre informasjon om den svært lite miljøvennlige utbyggingen hvis den blir en realitet. Dere skal få slite med grønnvaskingen!

Image
Fra området som ordføreren vil bygge ned. Foto: Jørgen Wendt.