Du er her:

Fjæra, lek, miljøgifter

Blir Sandefjordsfjorden reinere, spør Naturvernforbundet i Sandefjord. Foto: Hans Ivar Nesse.

Opprydding i Sandefjordsfjorden

Naturvernforbundet i Sandefjord er glad for at kommunen skal dekke til forurensede sedimenter i fjorden, men peker på en rekke kilder til ny forurensning av fjorden.

I en høringsuttalelse støtter Naturvernforbundets lokallag i Sandefjord planene om å dekke til forurensede sedimenter i Sandefjordsfjorden slik at miljøgiftene ikke skal lekke ut til vannet. En forutsetning er imidlertid at fjorden ikke blir tilført nye miljøgifter.  Lokallaget peker i uttalelsen på en rekke kilder, blant annet en båtopplagsplass hvor miljøstasjonen er fjernet, en sandstrand bestående av brukt sand fra sandblåsing og deponier med blant annet PAH. Har kommunen oversikt og kontroll over disse?

Lokallaget stiller også spørsmål ved om myndighetene har beregnet hvor mye slam som virvles opp av ferjetrafikken, og videre om riktig sedimentasjonshastighet og strømningshastighet er beregnet.

Her ligger høringsuttalelsen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.07.2016