Du er her:

  • Vestfold
  • Nyheter
  • Påklager vedtak i Sandefjord kommune på grunn av sviktende lokalklimatiske konsekvensanalyser
Vær, klima

Illustrasjonsfoto: Hans Ivar Nesse.

Datalager - "Project Vestfold"

Påklager vedtak i Sandefjord kommune på grunn av sviktende lokalklimatiske konsekvensanalyser

Kommunestyret i Sandefjord vedtok den 21. juni en reguleringsplan som legger til rette for bygging av et datalager på Stokkemyra. Vedtaket er gjort på sviktende grunnlag og Naturvernforbundet i Sandefjord har påklaget vedtaket. -De lokalklimatiske konsekvensene er utredet på grunnlag av feilaktige opplysninger fra Statkraft, sier lokallagets leder.

60 tusen varmeovner som nabo
Naturvernforbundet i Sandefjord ber om at kommunestyrets vedtak oppheves og at det utføres en ny konsekvensvurdering av de lokalklimatiske virkningene av datalageret. Dersom datalageret blir oppført i tråd med planene, vil det føre til utslipp av fuktig luft med 1 TWh varme hvert år. Det tilsvarer å ha 60 tusen varmeovner som nabo. 

Kommunen tenkte ikke på varme
Først da Naturvernforbundet i Sandefjord tidligere i år tok problemstillingen opp med Sandefjord kommune, ble det satt krav om at de lokalklimatiske konsekvensene skulle utredes. Forslagsstilleren, Statkraft, tok kontakt med Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) og Meteorlogisk Institutt (MET) for å få utført beregninger. Men utredningene er utført på sviktende grunnlag. 

Statkraft opererer med uriktige opplysninger
Statkraft ga opplysninger til NILU og MET om mengden ventilasjonsluft og hvilken temperatur denne lufta vil holde ved en utetemperatur på 5 kuldegrader. Disse opplysningene brukte NILU og MET som grunnlag for beregningene sine. Beregningene viser at de lokalklimatiske konsekvensene er minimale og helt neglisjerbare.

-Problemet er bare at opplysningene fra Statkraft ikke stemmer! NILU og MET har utredet konsekvensene på feilaktig grunnlag, og de har merkelig nok ikke stilt spørsmål ved tallmaterialet, forteller Tore Nysæther, leder i Naturvernforbundets lokallag i Sandefjord.

Image
Tore Nysæther, leder av Naturvernforbundet i Sandefjord

Mye større varmemengde enn det Statkraft hevder
Naturvernforbundet i Sandefjord hevder at energimengden som går ut fra anlegget vil være mye større enn det Statkraft hevder overfor NILU og MET. -Enkel termodynamisk beregning viser at opplysningene fra Statkraft er feil, sier lokallagsleder Tore Nysæther.  Statkraft hevder at ventilasjonslufta vil holde 25 grader ved en gitt utetemperatur og ventilasjonsmengde, men dersom anlegget skal bruke 120 MW, er ikke dette mulig, fortsetter Nysæther. Legger vi Statkrafts opplysninger om ventilasjonsmengde og utetemperatur til grunn, vil luftstrømmen ut av anlegget holde 61 grader!

Hvorfor sammenlikne med forholdene i Bottenvika?
Videre påpeker lokallaget at utredningene har lagt til grunn vintertemperaturer og vind. -Hva med en vindstille sommerdag, spør Tore Nysæther. Hvorfor er ikke det utredet? -Statkraft pleier å vise til facbooks anlegg i Luleå for å vise at lokalklimatiske virkninger ikke er aktuelt. Luleå ligger 90 mil lenger nord, og anlegget ligger på Porsøen i Bottenvika som fryser til hvert år. Statkraft nevner heller ikke at anlegget på Stokkemyra blir fire ganger så stort som facebooks anlegg i Luleå. 

Naturvernforbundet i Sandefjord har påklaget kommunestyrets vedtak. De ber om at vedtaket oppheves og at det utføres realistiske utredninger av de lokalklimatiske konsekvensene. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.07.2018