Du er her:

  • Vestfold
  • Nyheter
  • Velkommen til årsmøte og temamøte om Hjertås og dobbeltsporet!
Jernbane

Illustrasjonsfoto: Hans Ivar Nesse.

Naturvernforbundet i Sandefjord, 13. mars

Velkommen til årsmøte og temamøte om Hjertås og dobbeltsporet!

Naturvernforbundet i Sandefjord inviterer til årsmøte og åpent temamøte om hvordan det planlagte dobbeltsporet vil påvirke friområdet Hjertås.

Vi er medlemmer i Naturvernforbundet fordi vi bryr oss om naturen. Vi er alle avhengige av at jorda brukes slik at vi har et klima vi kan leve med og et ressursforbruk og en matproduksjon som ikke reduserer kommende generasjoners muligheter til å leve fullverdige liv. Selv om flere og flere av oss lever i byer, vil vi hele tida ha livsviktige bånd til naturen. Dessverre er det mange som glemmer denne avhengigheten. Og noen må være vaktbikkjer for naturen. Vi er det!

Invitasjon til åpent møte

Image

Invitasjon til årsmøte

Tid: onsdag 13. mars 2019, kl 19:30 (OBS! Åpent møte kl 18 - 19)

Sted: Kurbadhagen, Thor Dahls Gate 7 (Thaulows)

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Sak 3 Årsmelding

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan

Sak 5 Regnskap og budsjett

Sak 6 Valg

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 6. mars. Årsmøtedokumentene legges ut på https://naturvernforbundet.no/vestfold/ og i facebookgruppa: Naturvernforbundet i Sandefjord

Velkommen til åpent møte og til årsmøtet!

Vennlig hilsen Tore Nysæther
Leder Naturvernforbundet i Sandefjord
nysatore@gmail.com
Tlf: +47 932 13 066
sandefjord@naturvernforbundet.no

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.02.2019