Du er her:

Hva gjør vi?

Vi samarbeider med miljøbevegelse i en rekke land for å gjøre de gode ideene om til virkelighet.

Naturvernforbundet gir folk i Norge muligheten til å engasjere seg for et bedre miljø. Vi bidrar til å styrke miljøbevegelse også i andre land slik at vi sammen, på tvers av landegrenser, skal bli mange nok til at miljøløsningene blir virkelighet.

I Nigeria lever mennesker og natur side om side med oljebrønner og ledninger. Sammen med våre kolleger i Nigeria jobber Naturvernforbundet for at oljeselskaper skal rydde opp etter tiår med ødeleggelser og for at lokalsamfunn skal bli i stand til å stille miljøkrav til oljeindustrien.

Få timer fra norskegrensen ligger gamle og utdaterte russiske atomkraftverk, som truer folk og natur både på norsk og russisk side av grensen. Sammen med våre russiske kolleger arbeider Naturvernforbundet for at de farlige kraftverkene legges ned, og for at de skal erstattes med trygge og miljøvennlige alternativer. I et land med vanskelige forhold for frivillige organisasjoner, gjør vi det vi kan for at miljøorganisasjoner skal få gjennomslag i sine miljøsaker.

I det fattige fjellandet Tadsjikistan i Sentral-Asia er skogen i ferd med å forsvinne. I et kaldt land der mange mangler gode energiløsninger, må de få trærne som er igjen brukes til oppvarming. I kalde fjellandsbyer uten strøm eller isolerte hus, bidrar Naturvernforbundet til å bygge effektive ovner, isolere skolebygg og finne alternative energikilder. Dette for at barn skal kunne gå på skole også om vinteren, og flere trær kan få stå. Godt for naturen, godt for klimaet og godt for kalde skolebarn.

Internasjonalt samarbeid er nødvendig hvis vi skal klare å løse miljøproblemene. Naturvernforbundet jobber i 20 land og representerer Norge i verdens største nettverk av miljøorganisajoner, Friends of the Earth. Vi og våre kolleger fra hele verden deltar i viktige nasjonale og internasjonale møter for å legge press på de politikerne som ikke vil ta miljøansvar og for å gi drahjelp til de landene som er klare for å løse miljøutfordringen.

Arbeidet vårt gir resultater. Gjennom vårt utdanningsprosjekt SPARE, har vi gitt én million barn i 25 land kunnskap om klimaproblemene og hvordan riktig energibruk kan bidra til å løse dem. Vi sto på for at den norske regjeringen skulle ta en lederrolle i arbeidet for å ta vare på verdens regnskoger. Etter hard jobbing fra Naturvernforbundet og Regnskogsfondet lovte regjeringen 15 milliarder kroner til å ta vare på de verdifulle skogene. Det nytter å si ifra!