Du er her:

Norges mikrofon

Hva mener vi?

Mange miljøproblemer kjenner ingen landegrenser. Derfor behøves internasjonalt samarbeid.

Samarbeid med miljøbevegelse i andre deler av verden gjør Naturvernforbundet klokere, smartere og sterkere. Vi ønsker også å styrke våre partnere i andre land.

Alle må ha mulighet til å organisere seg. Å gi folk muligheten til å delta i miljøkampen er avgjørende for å løse internasjonale miljøproblemer. I Norge har vi lang tradisjon for å påvirke miljøpolitikken gjennom deltagelse i frivillige organisasjoner. I mange av landene hvor Naturvernforbundet arbeider er denne muligheten langt dårligere og noen steder sterkt truet. Vi ser jevnlig at miljøaktivister blir utsatt for overfall, og at datautstyr og dokumenter blir konfiskert av myndighetene. I enkelte land ser myndighetene på internasjonalt samarbeid som spionasje og uønsket utenlandsk påvirkning.

Norge har et særlig ansvar. Godt utviklede land som Norge har et særlig ansvar for å løse miljøproblemene i verden. De rike landene er ofte de som har skapt miljøproblemene. Det er også vi som har pengene, kunnskapen og politiske institusjoner som gjør det mulig å fremme løsninger.

Norge må lede gjennom eksempelets makt. Vi må vise at det er mulig å leve gode liv uten store klimagassutslipp eller ødeleggelse av naturen. Når minst 3/4 av verdens olje, kull og gass må bli liggende i bakken er det derfor riktig og nødvendig at Norge leder ann ved å la vår olje bli liggende.

Natur og fattigdom er to sider av samme sak. Mange steder ser vi at miljøødeleggelse og fattigdom går hånd i hånd. Klimaendringene rammer de fattigste hardest. At det er de som har forurenset minst som rammes hardest er dypt urettferdig. Mange av de fattigste er også avhengig av maten og tjenestene naturen gir. Det er derfor viktig å ta vare på naturen over hele verden.