Du er her:

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Vi vil derfor at du blir medlem, engasjerer deg i et av våre 100 fylkes- og lokallag, eller liker oss på Facebook, Twitter og Instagram.

Engasjer deg i et lokallag

Lokallagene er selve kjernen i Naturvernforbundets arbeid. Det er overalt i landet, i de over 100 lokal- og fylkeslagene at det meste av vårt naturvernarbeid foregår. Det er her man må bekjempe den farlige bit-for-bit utbyggingen. Kommunene har hovedansvaret for hva vi skal bruke våre arealer til: skal vi ta vare på naturen, eller bygge ut? Da er det viktig med lokal kunnskap og engasjement. Har du en sak du brenner for, ønsker du at flere skal få oppleve den vakre naturen, eller vil du bare møte andre miljøinteresserte? Da bør du sjekke om Naturvernforbundet har lokallag nær deg. Om vi ikke har lokallag i din kommune i dag, kanskje du kan gå sammen med noen flere og starte opp? Det er ikke så komplisert som du kanskje tror.

Se overskt over fylkes/lokallag 

Hvordan drive lokallag og hva kan du gjøre som aktiv

Det finnes også mange ting enkeltpersoner kan gjøre, her kan du finne en oversikt over hva du kan gjøre for å ta vare på naturen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.02.2022