Du er her:

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets 20 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene

Vi vil derfor at du blir medlem, engasjerer deg i et av våre 100 fylkes- og lokallag, eller liker oss på Facebook og Twitter.

Det er mange ting man kan gjøre for å ta vare på naturen.

Engasjer deg i et lokallag

Lokallagene er selve kjernen i Naturvernforbundets arbeid. Det er rundt om i de over 100 lokal- og fylkeslagene at det meste naturvernarbeidet foregår. Det er her man må bekjempe den farlige bit-for-bit utbyggingen, og med ny regjering får også kommunene større ansvar. Da er det viktig med lokal kunnskap og engasjement. Har du en sak du brenner for, ønsker du at flere skal få oppleve den vakre naturen, eller vil du bare møte andre miljøinteresserte? Da bør du sjekke om Naturvernforbundet har lokallag nær deg. Om vi ikke har lokallag i din kommune i dag, kanskje du kan gå sammen med noen flere og starte opp? Det er ikke så komplisert som du kanskje tror.

Se overskt over fylkes/lokallag 

Det finnes også mange ting enkeltpersoner kan gjøre for å ta vare på naturen, her kan du finne en oversikt over hva du kan gjøre for å ta vare på naturen.