Du er her:

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Et rikt naturmangfold har en enorm økonomisk og samfunnsmessig verdi, og en verdi i seg selv som det ikke går an å måle.

Norge har både en moralsk og en folkerettslig plikt til å berge artene og naturtypene for framtidige generasjoner. Dyr, planter og andre organismer forsvinner i et tempo som gjør vår tid til den sjette store masseutryddelsen i livets historie – den største og raskeste siden dinosaurene forsvant. Dette skyldes menneskelig aktivitet, og derfor må det tas aktive, politiske valg for å redde naturmangfoldet. Naturvernforbundet mener at natur- og miljøhensyn skal legges til grunn for all menneskelig aktivitet.

Det er lett å bli redd av den enorme utryddelsen som skjer i naturen. Natur som forsvinner kan ikke erstattes. Men det betyr ikke at ikke trendene kan snus: Vi vet om tusenvis av gode ideer og løsninger på problemet, noen få er satt i verk, mens mange kun trenger vilje, mot eller penger for å bli virkelighet. Stadig flere blir oppmerksomme på hva som skjer, og i Norge er det store flertallet i befolkningen tilhengere av at naturmangfoldet bevares.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.04.2014