Du er her:

Nyheter

P9080977

Remmafjellet - berga frå vindkraft

Olje og Energidepartementet gav i dag Statkraft melding om at dei ikkje får utsett frist for å byggje anlegg for vindindustri på Remmafjellet. Det vil seia at Statkraft ikkje lengre har konsesjon. Takk til alle som har stått på for å verne Remmafjellet mot nedbygging, spesielt folk i gamle Snilljford kommune.

P9080952

Er vindkrafta "grøn"? Innspel til EUs "taksonomi"

18.12.2020 sendte Naturvernforbundet i Trøndelag høyringsinnspel til EUs forslag til "taksonomi". Det vil seia vilkår for når ein kan kalle ein aktivitet for "grøn". Dersom vindkrafta i norsk natur ikkje får stempelen "grøn", så blir krafta vanskelegare å selje, og prisen går ned. Då blir det ikkje like interessant å investere i slik naturøydeleggjande vindkraft.

Varde-08-10-2019

Vardetenning mot vindkraft

8. oktober 2020 kl 18:00 og utover blir det bål på Raudhåmmaren, rett opp for Orkanger. Vær med på protesten mot nedbygging av norsk natur med svære anlegg for vindindustri.

Viser fra 1 til 4 av totalt 26 artikler