Du er her:

Nyheter

Energi og Natur - Energipolitikk på naturens premisser

Energipolitikk på naturens premisser – til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv Dette er en rapport om norsk energi og energipolitikk, som er basert på 30 innspill fra en rekke fagpersoner innen ulike områder med relasjon til energiproduksjon. Den viser at ved det ikke er behov for å bygge flere vindkraftverk eller legge flere vassdrag i rør for å gjennomføre omfattende elektrifisering av Norge for å fase ut fossil energi. Hovedtiltaket er storstilt satsing på energieffektivisering for å frigjøre fornybar energi.

P9080977

Remmafjellet - berga frå vindkraft

Olje og Energidepartementet gav i dag Statkraft melding om at dei ikkje får utsett frist for å byggje anlegg for vindindustri på Remmafjellet. Det vil seia at Statkraft ikkje lengre har konsesjon. Takk til alle som har stått på for å verne Remmafjellet mot nedbygging, spesielt folk i gamle Snilljford kommune.

P9080952

Er vindkrafta "grøn"? Innspel til EUs "taksonomi"

18.12.2020 sendte Naturvernforbundet i Trøndelag høyringsinnspel til EUs forslag til "taksonomi". Det vil seia vilkår for når ein kan kalle ein aktivitet for "grøn". Dersom vindkrafta i norsk natur ikkje får stempelen "grøn", så blir krafta vanskelegare å selje, og prisen går ned. Då blir det ikkje like interessant å investere i slik naturøydeleggjande vindkraft.

Viser fra 1 til 4 av totalt 27 artikler