Du er her:

Nyheter

IMG_3419 Tellenes
Innlegget står på nettsidene til avisa Hitra-Frøya

Frøya vindkraft - trekk konsesjonen

Forvaltningslova gir rett til å gjera om vedtak, og på jusstudiet ved Universitetet i Oslo gir dei følgjande rettleiing for når vedtak kan bli gjort om: «det oppstår nye faktiske forhold (man får ny kunnskap om eksisterende skadevirkninger)», eller «saken nå vurderes annerledes enn på avgjørelsestidspunktet.» Vi meiner at dette gir grunnlag for å trekke konsesjonen attende.

Bessakerfjellet-ekstremt med vegar

Håp for Storheia - stans vindkraftplanane

FNs komité for menneskerettar (Cerd) har vedteke å starte behandling av ein klage frå Sør-gruppa av reindriftsamar på Fosen, og har kravd at Noreg stansar utbygginga på Storheia inntil Cerd er ferdig med behandlinga. Dette gir håp for at det skal vera mogleg å stanse ein del av den vanvittige nedbygginga av naturområde i Noreg i alle fall i samiske område i nord og sør.

Stod som innlegg i Dagbladet 08.08.2018.

Høg krafteksport, trass i halvtomme magasin

Dagbladet skriv på leiarplass 30.07 at utanlandskablane er eit gode i tørkesommaren, slik at vi kan importere kraft. Kraftselskapa vil ha oss til å tru på dette, men ser vi på NVEs kraftrapportar, finn vi full netto eksport av kraft, nesten kvar einaste veke i år.

Lesarinnlegg i Adresseavisa 24.07.18, Sør Trøndelag 24.08.18, Dagsavisen 30.08.18, Trønderbladet 31.07.18 og Dag og Tid 03.08.18

Planlegging for høg kraftpris?

Nivået i kraftmagasina er langt under det normale, og for tredje veke på rad var fordampinga større enn nedbøren i dette ekstremt tørre året. I denne situasjonen trudde vi det var opplagt at kraftselskapa tok vare på vatnet, og kanskje importerte litt kraft for å ha noko å gå på mot hausten, men statistikken viser at eksporten hittil har gått for fullt.

Viser fra 21 til 24 av totalt 27 artikler