Du er her:

Nyheter

Brosjyre Remmafjellet-1

Brosjyre om Remmafjellet

Naturvernforbundet i Trøndelag og Norsk Ornitologisk forening har gjeve ut brosjyre om Remmafjellet i Snillfjord/ Orkland (november 2019) Statkrafts konsesjon for vindkraft krev at anlegget skal vera i drift innan 1. oktober 2020, noko som ikkje er mogleg. Vi hevdar difor at det ikkje finst gyldig konsesjon for Remmafjellet. Statkraft har søkt om utsetting av frist for igangsetting til 31.12.2024, ein søknad vi meiner at må bli behandla som ny søknad, med full konsekvensutgreiing som ny søknad.

Varde-08-10-2019

Vardebrenning mot vindkraft 8. oktober 2019

Ein landsfemnande aksjon med vardebrenning mot vindkraft i norsk natur. Det var vardar fleire stadar i regionen, og folk på Orkanger kunne sjå bålvarselet frå Raudhåmmaren. I vår region står kampen spesielt om å forsvare Remmafjellet i Snillfjord mot inngrep. Vi reknar med at Svarthammaren er berga etter det klåre vedtaket mot inngrepet i Snillfjord kommunestyre.

P9080977

Forsvar Remmafjellet mot nedbygging

Geitfjellet er bygget ned med vindkraft, og Svarthammaren er sannsynlegvis berga etter det klåre vedtaket i Snillfjord kommunestyre. No er det Remmafjellet i Snillfjord som står for tur, og den utbygginga kan vi stanse.

Svar frå partia i Orkland-kommunestyreval 2019

Positive svar frå Partia i Orkland

Naturvernforbundet sendte 11 spørsmål til partia som stiller til val i Orkland 2019, og har fått svar frå alle. Kort oppsummert må vi seia oss godt nøgde med mange positive svar, der alle eller nesten alle parti har slutta opp om viktige spørsmål for Naturvernforbundet. Det lover godt for samarbeid med Orkland kommune dei neste fire åra.

Viser fra 5 til 8 av totalt 22 artikler