Et skritt nærmere bevaring av Innvordfjellet

Håper på ingen vindkraftutbygging på Innvordfjellet i Trøndelag

Publisert 14.07.2020 av Maren Esmark

NVE har avslått søknaden fra Zephyr AS om utsatt frist til 2023 for idriftsetting av Innvordfjellet vindkraftverk.

NVE har avslått søknaden fra Zephyr AS om utsatt frist til 2023 for idriftsetting av Innvordfjellet vindkraftverk. Naturvernforbundet er svært glad for avgjørelsen. – Dette er begynnelsen på slutten for planene om vindkraft på Innvordfjellet, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Det omstridte vindkraftverket på Innvordfjellet fikk konsesjon i mars 2018, på tross av de store negative konsekvensene anlegget vil ha for naturmangfold, fjellnatur og fare for fortrenging av hubro. Naturvernforbundet har helt siden prosjektet ble lansert jobbet hardt for å stanse vindkraftverket.

– Det er svært gledelig at NVE avslo søkaden fra Zephyr om utsatt frist. Samtidig skulle det bare mangle. Dette er et prosjekt som aldri burde fått tillatelse i utgangspunktet, da det vil være store konsekvenser for den umistelige naturen vår. Nå er vi et skritt nærmere å bevare dette intakte og fantastiske naturområdet som Innvordfjellet er, sier Silje Ask Lundberg. 

I februar 2019 klaget Naturvernforbundet prosjektet inn til sivilombudsmannen, ettersom den gitte konsesjonen brøt med flere av paragrafene i både naturmangfoldloven og forvaltningsloven. Desverre fikk vi ikke medhold her, en avgjørelse vi er uenige i. Både i 2019 og i 2020 har vi sendt brev til eierne av Zephyr for å gi informasjon om hvilke naturrasering prosjektet vil medføre og hvor vi oppfordrer eierne til å hindre utbyggingen. En rekke kommuner i Viken er blant annet inne på eiersiden, og Naturvernforbundet ber dem om å sikre både den unike naturen på Innvordfjellet, og framtidige generasjoners mulighet til å nyte den storslåtte naturen i dette området.

– Vi håper avgjørelsen fra NVE ikke blir påklaget. Nå er det på tide at Zephyr legger planene om utbygging av vindkraft i dette unike fjellandskapet dødt, avslutter Lundberg.

Innvordfjellet ligger nord i Trøndelag, og konsesjonen ble gitt i 2018. Bygging er ikke påbegynt, og MTA-planen er ikke sendt inn. 

Kontaktpersoner:

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.07.2020