Ja til en naturvennlig fornybarsatsing

I dag møtte Naturvernforbundet olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sammen med andre natur-, friluftslivs- og reiselivsorganisasjoner med krav om en naturvennlig fornybarsatsing. Naturvernforbundet frykter at rammeplanen for vindkraft, som legges fram mandag 1. april, vil gi alvorlige konsekvenser for natur og artsmangfold.

Organisajonene overleverte i dag et felles opprop til olje- og energiministeren:

«Våre organisasjoner er bekymret for at mye norsk natur kan gå tapt til utbygging av vindkraft. Utbygging av fornybar energi er en viktig del av klimapolitikken, men den må skje på naturens premisser. Vi ber derfor regjeringen satse på klimatiltak med minst mulig tap av norsk natur. Vindkraftanlegg må legges utenom verdifulle natur- og friluftslivsområder, og innsatsen på klimatiltak som ikke krever store naturinngrep må økes», står det i initiavivet. 

Bak initiativet står Norsk Friluftsliv, NHO Reiseliv, Den Norske Turistforening, WWF Verdens Naturfond, SABIMA og Naturvernforbundet. 

Forslag til nasjonal ramme for vindkraft legges fram mandag 1. april. 

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) mottok i dag et opprop natur-, frilufts- og reiselivsorganisanjoner. Fra venstre: Christian Steel (Sabima), Merete Habberstad (NHO Reiseliv), Maren Esmark (Naturvernforbundet), Kjell-Børge Freiberg, Oddvin Lund (DNT), Else Hendel (WWF) og Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv).

Les også: Bekymret for konsekvensene av nasjonal ramme for vindkraft på land

Les også: Hva mener Naturvernforbundet om vindkraft?