Du er her:

Nyheter

Thumbnail_210108 Hove Tromøya (2a) Arne Flor

Sommerrapport Hove 2022.

13.07.2022 | Sist oppdatert: 13.07.2022

Vi tar sommerferie med en uavklart situasjon. Reguleringsplanen som bystyret vedtok 23.6. er ugyldig fordi det er en innsigelse på planforslaget. Det er tre veger videre. En som ender i bystyret og to som ender i departementet.

Markering for Hoveodden

Markering for Hoveodden!

Helene Thorstensen, Kristina Stenlund Larsen og Jørgen Ubisch inviterte til en markering for Hoveodden med oppmøte på Kanalplassen lørdag 19. februar kl.13.00.

Reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand -Bamble- Høringsuttalelse

Naturvernforbundet går mot en firefelts motorvei på denne strekningen og ber om at den foreliggende planen forkastes i sin helhet. Det er svært gledelig at Nye Veier nå vil se på veiplanene på nytt, blant annet for å gjenbruke mer av dagens vei, som på store deler av strekningen holder en god standard og kan utbedres. Det er viktig at kommunene ser sitt ansvar og sier nei til den opprinnelig foreslåtte firefeltsløsningen og ja til utbedring av dagens vei til to- og trefelts motorvei med midtdeler og fartsgrense 90 km/t.

Viser fra 1 til 4 av totalt 11 artikler