Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Kveldssol i Trilledalen
Innlegg:

Uttalelse fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Buskerud, Drammen 19. mars 2018.

20.03.2018

Norsk natur er under press, og mange arter har stor nedgang. På verdensbasis viser en rapport fra WWF i 2014, en nedgang i perioden fra 1970 på over 50% i bestandene av 10 000 representative arter blant fisker, amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr. Mange rapporter tyder på at også andre dyregrupper er redusert i perioden. Tyske forskere har samla inn og registrert insekter i 63 naturreservater i Tyskland de siste 27 åra. Resultatet viser at antall insekter er redusert med 75%. Vi har ikke slike registreringer over lang tid i Norge, men mye tyder på den samme tendensen også her.

Viser fra 45 til 48 av totalt 338 artikler