Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Fiskedammen 2020 12

Horndykker i Buskerud 2019-2020

20.10.2020 | Sist oppdatert: 20.10.2020

Rapporten fokuserer på hekkeforekomsten av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud i 2019 og 2020, men tar også med noen data fra vår- og høstfunn i fylket fra AO (Artsobservasjoner for fugl). Fra november 2015 er horndykker rødlistet i kategorien VU (sårbar) på den norske rødlista for arter (Henriksen & Hilmo 2015).

Viser fra 45 til 48 av totalt 431 artikler