Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

_2020_04_30_10912__DSC8358

Klage på hogst i Modum kommune

25.05.2020 | Sist oppdatert: 26.05.2020

NiB har sendt en klage til Modum kommune. Klagen gjelder brudd på skogsbruksloven ved en større flatehogst utført av Viken Skog SA.

Screenshot 2020-05-23 at 16
Innlegg:

Hogst av kantsone.

25.05.2020

Det er særs mangelfull kunnskap om hogst av vegetasjon langs vatn og vassdrag, også blant dei som burde vite betre. Denne vegetasjonen har ein viktig økologisk funksjon.

Hogst_kistefoss

Klage på hogst ved Kistefoss i Modum kommune

18.05.2020 | Sist oppdatert: 18.05.2020

NiB har sendt en klage til Viken SA på en hogst ved elva Kista. Det klages på PEFC N 02 -kravpunkt 24:(vannbeskyttelse) og kravpunkt 12 (livsløpstrær og døde trær)

Viser fra 45 til 48 av totalt 410 artikler