Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Innlegg:

Etter oljealderen.

03.04.2019

Kjell Nilsen har eit innlegg i DT onsdag 27.mars der han går gjennom ein del fakta om klima. Kildene er BP, Rystad Energi, og Jon Hustad. Nilsen sin konklusjon er at norske utslepp er så små at det ikkje har betydning for klimaet uansett. Det er Kina og India som er problemet.

Medhald i Miljøklagenemda

25.03.2019 | Sist oppdatert: 25.03.2019

Naturvernforbundet I Buskerud fekk medhald i Miljøklagenemda om at Viken skog pliktar å utlevere informasjon om faglige begrunnelsar ang. utvelgelesesprosessen knytta til nøkkelbiotopar.

Dialogmøte hos Fylkesmannen

21.03.2019 | Sist oppdatert: 21.03.2019

På grunn av alle konflikter rundt hogst ba lederen av fylkeslaget Fylkesmannen om å arrangere et møte mellom naturvernere og skognæringa. Møtet ble holdt den 20. mars.

Mørk
Innlegg:

For seint å vera pessimist.

18.03.2019

Det er over 30 år sidan at Nils Fårlund sa:” Det er for seint å vera pessimist”. Replikken kom etter at eg hadde uttrykt uro for naturen og naturmangfoldet. Det er sikkert for seint å vera pessimist, men når eg les i Klassekampen 14.3 at regjeringa vil auke hogstkvantumet med 50%, er det vanskeleg å vera optimist. Regjeringa har latt seg overbevise av propagandaapparatet til skognæringa om at auka hogst er eit godt klimatiltak.

Viser fra 45 til 48 av totalt 368 artikler