Aksjon mot bygging av skogsbilvei på Krokskogen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) gikk tirsdag 13.06 til aksjon mot byggingen av Dammyrdalsveien (på Krokskogen, mellom Sørkedalen og Lommedalen).

10 aksjonister var vi klare til å stanse arbeidene. Veiarbeidet var i gang på morgenen, men ble avsluttet før aksjonistene nådde inn.

Les mer om aksjonen her:

https://naturvernforbundet.no/noa/nyheter/prover-a-unnga-oppmerksohet-om-omstridt-veianlegg-article36858-2147.html