Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Innlegg:

Bukken vil framleis passa havresekken.

04.02.2020

I Klassekampen 31.1 svarer Viken Skog på Naturvernforbundet i Buskerud sin kritikk av norsk skogforvaltning i avisa 27. januar. Hallgren og Bjella i Viken Skog hevdar at me kjem med sterk kritikk, og mange påstandar som omhandlar selskape

Dyster korallsopp
Innlegg:

Norsk skogbruk - bukken og havresekken

27.01.2020

Det manglar ikkje på gode lover og forskrifter for forvaltning av naturverdiar i skogen vår. Manglande offentleg styring og kontroll gir i praksis skogbruksnæringa stor fridom til å kontrollera seg sjølv. Då taper naturverdiane og mangfaldet i naturen overfor sterke økonomiske interesser. Mange saker frå Buskerud dei siste åra viser at det er behov for langt sterkare styring frå offentlege styresmakter.

Viser fra 1 til 4 av totalt 355 artikler