Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Natten myr
Innlegg:

Øydeleggjing av myr

12.07.2021

Mens styresmaktene brukar mange mill.i året på å restaurere myr blir myr øydelagt i stor skala rundt omkring i landet. Hyttebygging, vegbygging og skiløyper fører til at det forsvinn mykje meir mye enn det som blir restaurert.

KOngens utsikt

Innspill til planer for vannforvaltning av Steinsfjorden

04.06.2021 | Sist oppdatert: 07.06.2021

NiB har i mai 2021 sendt et innspill til høring for: Regionale planer for vannforvaltningen, Regional plan for Innlandet og Viken vannområde 2022-2027. Innspillet gjelder Steinsfjorden som ligger i kommunene Ringerike og Hole.

Nedbygging av myr

05.05.2021 | Sist oppdatert: 05.05.2021

NiB har mottatt bekymringsmeldinger om nedbygging av myr ved et hyttefelt i Nesfjellet. Det er derfor sendt et brev til Nesbyen kommune med spørsmål om hvilke vurderinger som er gjort i i søknadsprosessen.

Viser fra 1 til 4 av totalt 410 artikler