Svært verneverdig gammelskog snauhogd ved Breiliveien

I fjor ble det snauhogd en skog med svært høye naturverdier i Modum. Verdiene var kjent før hogst. Først registrert gjennom Miljødirektoratets naturtypekartlegging. Miljødirektoratet ga lokalitetene aller høyeste bevaringsverdi. Men dette var tydeligvis ikke nok til at tømmerselskapet og skogeier ønsket å ta vare på den. Og mer enn halvparten av lokaliteten blir snauhogd.

Les innlegget her:

Ytring, Naturvernforbundet | Svært verneverdig gammelskog snauhogd ved Breiliveien (bygdeposten.no)