Naturvernforbundet i Hallingdal er stifta!

Stiftelsesmøtet til Naturvernforbundet i Hallingdal (NiH) 7. mars ble en god og positiv start på arbeidet med naturvern i Hallingdal. Medlemmer fra alle de 6 kommunene møtte, og det blei valgt et styre med 6 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Deltakere på stiftelsesmøtet

Stiftelsesmøtet var lagt til Gol folkehøgskule. Det møtte 17 medlemmer fra hele dalen, og i styret sitter det folk fra alle de seks kommunene.

Her er hele styret:

Leder Arne Olav Løstegaard

Kasserer Bjørn Henrik Stavdal Johansen

Styremedlemmer: Ane Guro Moen-Aamot, Thomas Mørch, Inger Johanne Heiland Amundsen, Per Furuseth.

Varamedlemmer: Arvid Amundsen, Lotti Larsgaard, Bettina Langenes Efjestad.

Styrets første oppgave å etablere de formelle rammene for NiH, dvs registrere NiH i Brønnøysundregistrene, etablere bankkonto og å få i gang driften. Styret vil i tillegg legge vekt på å utvikle arbeidet i styret med vekt på godt samarbeid og gode arbeidsvaner, og å prioritere aktivitet inn mot naturvernsaker i Hallingdal.

Naturvernforbundet i Hallingdal har allerede fått offentlig oppmerksomhet med artikkel i Hallingdølen om oppstarten og lederartikkel i samme avis med overskriften «Naturen i Hallingdal får ein viktig stemme»!

Nedenfor lenke til stiftelsesprotokollen: