Alvorlig arealkonflikt i Lier

«Det foreligger en alvorlig arealkonflikt i Lier kommune mellom veiformål og leveområder for en sterkt truet art, sannsynligvis flere rødlistede arter», skriver Naturvernforbundet i Lier i en klage til Fylkesmannen. Der påpekes det vesentlige mangler i kunnskapsgrunnlaget for reguleringsplan ny riksvei 23 Dagslett-Linnes.

Her kan du lese hele klagen til fra Naturvernforbundet i Lier til Fylkesmannen i Buskerud.