«Anmeldelsene som forsvant i skogen»

NRK publiserte i dag på nrk.no og i Nyhetsmorgen sak om Naturvernforbundets anmeldelser av miljøkriminalitet, blant annet i Buskerud. 15 skogsdrifter er anmeldt, alle er henlagt.

Les mer om saken her:

Etterforsker i politiet og Naturvernforbundet mener loven for norsk skog ikke beskytter viktig natur – Klima (nrk.no)

Foto: Naturvernforbundet

Anmeldelsene begrunnes i brudd på forskrift om bærekraftig skogbruk, som er knyttet til skogbruksloven. «Skogen huser nær halvparten av våre truede arter». «Det er mye som tyder på at vi her har flere brudd på skogbruksloven og bærekraftforskriften», sier en skogbrukssjef om en av sakene.