Åpen dag – Ryghsetra v/Hagatjern i Nedre Eiker, lørdag 7. juli kl. 13 – 16.

Som en del av Slåttekurset på Ryghsetra inviterer Naturvernforbundet i Buskerud til åpen dag kl. 13 – 16. I blomsterenga ved Hagatjern er det mulighet til å prøve seg med ljåen, hjelpe til med riva, eller nyte utsikten med en kopp kaffe og en vaffel – sammen med gamle venner. NB! Bompenger kr 20, ved innkjøring fra hovedvei.

Ca. kl. 14 inviteres det til konsert med Tove Bøygard, sang, gitar og banjo og Hege Rimestad, sang, fele m.m. Tove fikk glitrende kritikker for sin siste plate – Blåe drag, lansert i januar 2017 -, og har gjort solide inntrykk under tidligere konserter i slåtteenga på Ryghsetra. Hege har nærmest blitt vår faste slåttemusikant, og har bidratt med fele, andre instrumenter og sang under en rekke verdsatte opptredener.

Naturvernforbundet i Buskerud gir seg med slåttekurs på Ryghsetra etter 2018.
Etter 25 gjennomførte slåttekurs i perioden 1994 – 2018, og slått av hele enga på dugnad i 1993, velger NiB å gi seg med aktivitetene på Ryghsetra etter sommerens kurs. Flere enn 600 mennesker har deltatt under kursene, og hvert eneste år har hele enga blitt slått og graset hengt til tørk på hesjene. Alt graset har blitt brukt til dyrefôr. Innfallsvinkelen for NiB har vært å ivareta det unike biologiske mangfoldet som finnes i enga, gjennom slått og fjerning av graset.

Ryghsetra
I 1988 ble Fylkesmannens miljøvernavdeling gjort oppmerksom på at slåtteenga på Ryghsetra hadde en svært verdifull flora. Dette skjedde gjennom registreringene til prosjektet Urterike slåtteenger i Norge, utført av Ann Norderhaug. Hun mente at denne enga var en av de absolutt mest intakte slåtteenger som fantes/var registrert i Norge, og at den var av nasjonal verneverdi. NiB fikk kontakt med Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen vedr. Ryghsetra i 1992/1993. Sentralt i oppstarts arbeidet fra NiB var blant andre Liv Merete Bjerkeli og Anbjørn Høivik.

Kurset
Kursets mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter og insektenes liv. Det blir gitt en grundig innføring i ljåen som redskap, med sliping og slått som sentrale emner. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestua og øvingsfeltet. Graset skal også tørkes til høy, så det å sette opp og henge på hesjer er en viktig del av kurset. Et annet tema er lauvingstrær (styvingstrær) og deres biologi. Vi gjennomfører styving av et tre og lager noen kjerv til dyrefôr.

Møteplass og resultater
Kurset har blitt en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet der handlingsbåren kunnskap er like viktig som teori. Totalt under 25 kurs har personer fra ca. 20 ulike land gjestet Ryghsetra disse julidagene. Kurset har også gitt ringvirkninger langt utover det som har skjedd ved Hagatjerns bredder. Det er kjent at kursdeltakerne har vært involvert i en rekke større eller mindre slåtteprosjekter på hjemgarder eller i hjemkommunene. Også 4 ekteskap – som direkte eller indirekte resultat – må jo kalles en fantastisk ettervirkning…

For NiB har det vært mange oppturer gjennom arbeidet. Allerede i 1996 mottok NiB Finsefondets miljøstipend på kr 100 000 for arbeidet med kulturlandskap. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim besøkte Ryghsetra 2 ganger i løpet av få dager i juni og juli 2010. Først under lanseringa av Handlingsplanen for slåttemarker, mandag 28. juni, i spissen for en stor delegasjon inkl. statssekretær, repr. fra MD, Fylkesmann og ordførere. Solheim kom også tilbake på formiddagen torsdag 8. juli, under starten av slåttekurset.

I mars 2012 bidro NiB v/fylkessekretær under fagseminar på Slottet, med foredrag for 18 av gartnerne tilknytta landskaps- og eiendomsavdelingen ved det kongelige hoff. Dette ble fulgt opp med et slåttekurs i Slottsparken, 24. august 2016, der NiB var faglig ansvarlig for en slåttedag/fagkurs i samarbeid med Slottsgartneriet. Kursdagen tok opp emner som ljåslått, hesjing og biologisk mangfold (med vandring i Slottsparken). Totalt var ca. 50 personer tilstede, og av disse stilte 13 av medhjelperne fra slåttekurset på Ryghsetra. Thor Østbye bidro med foto fra seansen. En del tilskuere/besøkende til parken gjorde store øyne til en del av arbeidet! NiB fikk mye ros for gjennomføringen, og det var flere innslag på TV og i aviser.

Så vi har hatt mye å gledes oss over!! Og arbeidet med skjøtsel av og opplevelser i ulike slåttemarker vil videreføres i store og små enger i Norge, Sverige, Romania og flere andre land. Siden 2012 har NiB arrangert 6 studiereiser til slåtte- og beitemarker i Transilvania.

Framtida
Naturvernforbundet i Buskerud overlater nå skjøtselen og evt. framtidige kurs til grunneierne på Ryghsetra. Det jobbes for å til framtidig kursvirksomhet, men per juni 2018 er ikke dette avklart. Eventuelle framtidige tilbud vil også presenteres på NiB sin hjemmeside.


Tove og Hege (2016), foto Kjell A. Dokka


Geirr Lystrup i enga (1994), foto Anbjørn Høivik


Humler, foto Arne Fjellberg


Entomologen (2013), foto Sidsel Christoffersen


Hesjemestere (2013), foto Sidsel Christoffersen


Etter kurs (2015), foto Thor Østbye


Slåttedag på slottet (2016), foto Thor Østbye


Gardisten og mannen med ljåen (2016), foto Thor Østbye


Norges beste sommerland (2007), foto Oskar Puschmann


Festmiddag (2007), foto Oskar Puschmann