Åpen dag under slåttekurset på Ryghsetra

Tradisjonen tro inviteres det til åpen dag for publikum lørdag 7. juli fra klokken 13 til 17. Det er et enkelt program der folk kan kose seg i kulturlandskapet med en kaffekopp og vaffel, samt delta både under slått og hesjing. Noen vil kanskje fordype seg i blomstene? For barna vil det finnes insektshover, og fangsten kan bestemmes under veiledning av entomolog. Toner fra fiolin passer også inn i dette landskapet. Ta gjerne med egen stol!

Slåttekurset på Ryghsetra i Nedre Eiker kommune har blitt et møtested for de som vil gjøre noe med kulturlandskapet, og ikke bare snakke eller lese om det! I tillegg til handlingsbåren kunnskap kan man få ideer fra den store litteratursamlingen, utveksle erfaringer eller kjøpe seg ei god bok eller et nytt ljåblad! Eiendommen Ryghsetra er også klassifisert som kulturlandskap med nasjonal verdi og den årlige slåtten er den viktigste skjøtselen som gjennomføres.

Kurset mål er å styrke kunnskapen om og interessen for skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Man lærer å identifisere slike arealer, og får praktisk kunnskap om skjøtsel av disse. Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter (siste oversikt viser 186 ulike arter!) og insektenes liv. Videre blir det gitt en grundig innføring i ljåen som redskap og bruk av denne. Her er det de nærmere 30 måla med urterik slåtteeng som er øvingsfeltet. Graset skal også opp på hesjer!  Et annet hovedemne er lauvingstrær og deres biologi

Kurset har blitt kjent for et innholdsrikt matbord, med vekt på økologiske og kortreiste produkter. Her får du oster fra Eiker Gårdsysteri, fiskeprodukter fra Villfisken ved Sperillen sammen med et stort utvalg økologisk mat. Lørdag kveld er det slåttefest med rømmegrøt og spekemat for deltakere og medhjelpere.

Kursene har siden 2001 vært fulltegna, og i år betyr det at nærmere 70 mennesker – barn, ungdommer og voksne – møtes ved Hagatjern. 

Naturvernforbundet i Buskerud har gjennom flere år hatt en internasjonal vinkling på sitt arbeide, og slåttekurset avspeiler dette. Her er det besøk fra Buskeruds vennskapsfylke Pärnu i Estland og besøk fra regionen Extremadura i Spania. Av medhjelperne kommer 4-5 personer fra Sverige.Slåttekurset på Ryghsetra i Nedre Eiker kommune har blitt et møtested for de som vil gjøre noe med kulturlandskapet, og ikke bare snakke eller lese om det! I tillegg til handlingsbåren kunnskap kan man få ideer fra den store litteratursamlingen, utveksle erfaringer eller kjøpe seg ei god bok eller et nytt ljåblad! Eiendommen Ryghsetra er også klassifisert som kulturlandskap med nasjonal verdi og den årlige slåtten er den viktigste skjøtselen som gjennomføres.

Kurset mål er å styrke kunnskapen om og interessen for skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Man lærer å identifisere slike arealer, og får praktisk kunnskap om skjøtsel av disse. Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter (siste oversikt viser 186 ulike arter!) og insektenes liv. Videre blir det gitt en grundig innføring i ljåen som redskap og bruk av denne. Her er det de nærmere 30 måla med urterik slåtteeng som er øvingsfeltet. Graset skal også opp på hesjer!  Et annet hovedemne er lauvingstrær og deres biologi

Kurset har blitt kjent for et innholdsrikt matbord, med vekt på økologiske og kortreiste produkter. Her får du oster fra Eiker Gårdsysteri, fiskeprodukter fra Villfisken ved Sperillen sammen med et stort utvalg økologisk mat. Lørdag kveld er det slåttefest med rømmegrøt og spekemat for deltakere og medhjelpere.

Kursene har siden 2001 vært fulltegna, og i år betyr det at nærmere 70 mennesker – barn, ungdommer og voksne – møtes ved Hagatjern. 

Naturvernforbundet i Buskerud har gjennom flere år hatt en internasjonal vinkling på sitt arbeide, og slåttekurset avspeiler dette. Her er det besøk fra Buskeruds vennskapsfylke Pärnu i Estland og besøk fra regionen Extremadura i Spania. Av medhjelperne kommer 4-5 personer fra Sverige.Slåttekurset på Ryghsetra i Nedre Eiker kommune har blitt et møtested for de som vil gjøre noe med kulturlandskapet, og ikke bare snakke eller lese om det! I tillegg til handlingsbåren kunnskap kan man få ideer fra den store litteratursamlingen, utveksle erfaringer eller kjøpe seg ei god bok eller et nytt ljåblad! Eiendommen Ryghsetra er også klassifisert som kulturlandskap med nasjonal verdi og den årlige slåtten er den viktigste skjøtselen som gjennomføres.

Kurset mål er å styrke kunnskapen om og interessen for skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Man lærer å identifisere slike arealer, og får praktisk kunnskap om skjøtsel av disse. Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter (siste oversikt viser 186 ulike arter!) og insektenes liv. Videre blir det gitt en grundig innføring i ljåen som redskap og bruk av denne. Her er det de nærmere 30 måla med urterik slåtteeng som er øvingsfeltet. Graset skal også opp på hesjer!  Et annet hovedemne er lauvingstrær og deres biologi

Kurset har blitt kjent for et innholdsrikt matbord, med vekt på økologiske og kortreiste produkter. Her får du oster fra Eiker Gårdsysteri, fiskeprodukter fra Villfisken ved Sperillen sammen med et stort utvalg økologisk mat. Lørdag kveld er det slåttefest med rømmegrøt og spekemat for deltakere og medhjelpere.

Kursene har siden 2001 vært fulltegna, og i år betyr det at nærmere 70 mennesker – barn, ungdommer og voksne – møtes ved Hagatjern. 

Naturvernforbundet i Buskerud har gjennom flere år hatt en internasjonal vinkling på sitt arbeide, og slåttekurset avspeiler dette. Her er det besøk fra Buskeruds vennskapsfylke Pärnu i Estland og besøk fra regionen Extremadura i Spania. Av medhjelperne kommer 4-5 personer fra Sverige.