Arbeid med rovfugl: Vandrefalk 2012 og 2013

I mars 2008 ble det formelt oppretta ei rovfuglgruppe i NiB. Deltakerne i gruppa gjør et stort arbeid med kartlegging av rovfugl i fylket. Nå presenteres arbeidet med vandrefalk for 2012 og 2013.

Thor Østbye

Tore Gunnarsen har sammenstilt resultatene fra arbeidet med vandrefalk. I 2012 ble det funnet 42 par i Buskerud mens dette i 2013 var redusert til 40 par. Det er en tydelig tendens til at artens tilvekst i Buskerud nå er i ferd med å avta og kanskje nesten helt flate ut.

Les mer om denne spennende artens status i Buskerud, – falken som fikk symbolstatus i kampen mot pesticider.