Arbeidsprogram for 2008

Arbeidsprogram for Naturvernforbundet i Buskerud i 2008 ble vedtatt på årsmøtet mandag 10. mars.


1) Profilering

 • Bruke hjemmesida til NiB aktivt.
 • Videreføre Natur & Kultur arrangement.
 • Jobbe for temamøter/høstkonferanse, gjerne i samarbeid med andre.

2) Organisasjonsbygging / medlemsverving

 • Jobbe med verving.
 • Opprettholde kontakten med Natur og Ungdom.

3) Faglige utfordringer

 • Avholde Slåttekurset 2008 som en møteplass for arbeidet med bevaring av biologisk mangfold i kulturlandskapet.
 • Arbeide på fagområder som skog, arealforvaltning/områdevern, vassdragsvern, ulovlige avfallsdeponi/miljøgifter, motorferdsel og klimautfordringer.
 • Videreføre arbeidet overfor aktører i Estland.
 • Opprettholde tverrfaglig arbeid sammen med for eks. SRN, NOF (prosjekt fiskeørn) og gjennom FNF
 • Følge opp ad hoc saker, for eks. høringer.
 • Støtte lokallaga i faglig arbeid.