Årsmøte 2010 NiB

Møtet ble arrangert 8. mars 2010 på Villars kafé, Storgata 21, 3320 VESTFOSSEN

Referat fra årsmøtet, samt innkallingspapirene finnes her.